Fixní kombinace metforminu a empagliflozinu − snadnější užívání, totožný účinek

15. 6. 2016

Metformin patří k základním antidiabetikům již desítky let, inhibitor SGLT2 empagliflozin je novinkou. Následující článek shrnuje mechanismy jejich účinku a porovnává farmakokinetiku jednotlivých látek s farmakokinetikou jejich fixní kombinace.

Inzerce

K dlouhodobému udržení správné hladiny glukózy v krvi jeden lék pacientům s diabetem 2. typu často nestačí. Při nedostatečném efektu monoterapie (nejčastěji jde o metformin) přistupujeme ke kombinační terapii. Od uvedení empagliflozinu na evropský trh v květnu 2014 se právě jeho spojení s metforminem stalo jednou z oblíbených kombinací. V červnu 2015 pak byla Evropskou komisí schválena fixní kombinace metforminu a empagliflozinu pro léčbu diabetu 2. typu.

Mechanismy účinku

Metformin je perorální antidiabetikum první volby, které snižuje jak bazální, tak postprandiální glykémii. Vyznačuje se unikátními chemickými i farmakologickými vlastnostmi, odlišnými od všech ostatních skupin antidiabetik. Tlumí jaterní produkci glukózy, snižuje její střevní absorpci a zlepšuje glukózovou toleranci tím, že zvyšuje uptake a utilizaci glukózy ve tkáních. Na rozdíl od derivátů sulfonylurey s sebou přitom nenese riziko hypoglykémie (kromě výjimečných stavů) a nevyvolává hyperinzulinémii. Velmi vzácně se může vyvinout laktátová acidóza, převážně u pacientů se selháním nebo akutním zhoršením funkce ledvin.

Empagliflozin patří do skupiny inhibitorů SGLT2 (sodium-glucose co-transporter 2), což je hlavní ledvinný transportér zodpovědný za reabsorpci glukózy z primárního filtrátu zpět do systémové cirkulace. Jeho inhibicí dojde ke snížení ledvinného prahu po glukózu − to znamená poklesu hodnoty glykémie, při které glukóza začíná přestupovat do moči a lze prokázat glykosurii. Zvýšení exkrece glukózy močí vede ke zlepšení kontroly glykémie a k úbytku hmotnosti. Z nežádoucích účinků je nutno zmínit mírně zvýšené riziko urogenitálních infekcí. 

Bioekvivalence a bezpečnost

Studie bioekvivalence na zdravých dobrovolnících prokázaly, že není zásadní rozdíl ve farmakokinetice těchto dvou látek podaných odděleně a ve fixní kombinaci. To se vztahuje na všechny v EU dostupné síly kombinovaného preparátu: empagliflozin / metformin-hydrochlorid 5 mg / 850 mg, 5 mg / 1000 mg, 12,5 mg / 850 mg a 12,5 mg / 1000 mg. Co se týče vedlejších účinků, bezpečnostní profil empagliflozinu v kombinaci s metforminem je rovněž shodný s bezpečnostním profilem jednotlivých složek.

Závěr a indikace

Z důvodu většího komfortu pro pacienta, který vyplývá z užívání menšího množství tablet a měl by vést k vyšší adherenci, je tak možno doporučit terapii fixní kombinací. Ta je − spolu s dietou a cvičením − indikovaná u pacientů s diabetem 2. typu, pokud jsou:

  • nedostatečně kompenzováni maximální tolerovanou dávkou samotného metforminu;
  • nedostatečně kompenzováni při podávání metforminu − i v kombinaci s jinými přípravky snižujícími hladinu glukózy v krvi, včetně inzulinu;
  • již léčeni kombinací separátně podávaného empagliflozinu a metforminu.

(luko)

Zdroje:
1. Rojas C., Link J., Meinicke T., Macha S. Pharmacokinetics of fixed-dose combinations of empagliflozin/metformin compared with individual tablets in healthy subjects. Int J Clin Pharmacol Ther 2016 Apr; 54 (4): 282−292; doi: 10.5414/CP202425.
2. Synjardy − empagliflozin and metformin hydrochloride tablet. DailyMed 2016 Apr 1.
Dostupné na: https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/drugInfo.cfm?setid=0fdd0255-0055-65f3-b2c0-db8fbb87beae
3. Přípravek Synjardy byl schválen v EU pro léčbu diabetu 2. typu. TZ Boehringer Ingelheim, 15. června 2015.
Dostupné na: https://www.boehringer-ingelheim.cz/news/news_releases/archiv/p_ipravek_synjardybylschvalenveuprolebudiabetu2typu.html

 

 Štítky
Diabetologie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se