Diabetes mellitus – kde si stojíme v roce 2016?

19. 7. 2016

Světová zdravotnická organizace (WHO) nedávno vydala svoji první zprávu o celosvětovém problému – cukrovce.

Prevalence diabetu mellitu stále narůstá. V roce 2014 žilo na zemi 422 milionů dospělých s diabetem, zatímco v roce 1980 to bylo jen 180 milionů. Prevalence tohoto onemocnění se tedy v mezidobí téměř zdvojnásobila ze 4,7 % na 8,5 %. Toto zvýšení reflektuje nárůst výskytu rizikových faktorů, jakými jsou nadváha a obezita. Jde o globální problém, v poslední dekádě počty pacientů narůstaly nejen ve vyspělých, ale i v rozvojových zemích. Ve většině případů jde o diabetes mellitus 2. typu.

V roce 2012 byl diabetes příčinou 1,5 milionu úmrtí. Dalších 2,2 milionu úmrtí lze pak přičíst hyperglykémii, která zvyšuje riziko kardiovaskulárních a jiných nemocí či komplikací. Až ke 43 % těchto úmrtí dochází před 70. rokem věku. Vedle kardiovaskulárních nemocí (infarkt myokardu, cévní mozková příhoda) jsou nemocní ohroženi diabetickou nefropatií, amputací končetin, ztrátou zraku nebo postižením nervového systému. Špatně kontrolovaný diabetes v těhotenství vede ke zvýšenému riziku úmrtí plodu.

Současně nelze opomíjet ani narůstající ekonomické ztráty, nejen přímo pro nemocné a jejich rodiny, ale i pro zdravotní systém a nepřímo státní rozpočet.

Má prevence šanci?

Diabetu mellitu 1. typu nedokážeme zabránit. V prevenci diabetu mellitu 2. typu či jeho komplikací lze postupovat efektivně, i když se to ne vždy daří. Genetika, etnikum a věk jsou samozřejmě faktory, které nezměníme. Obezita, nezdravý životní styl, nedostatek fyzické aktivity a kouření jsou však faktory modifikovatelné.

Zdravá strava by měla obsahovat dostatek vlákniny (alespoň 20 g/den) ve formě celozrnných cereálií, zeleniny a ovoce. Nasycené mastné kyseliny je nutno vyměnit za nenasycené; nasycené by pak měly tvořit méně než 10 % denního energetického příjmu.

Stran fyzické aktivity se doporučení WHO liší dle věku: Pro děti a mladistvé je to alespoň 60 minut fyzické aktivity denně o střední až vysoké zátěži. Pro dospělé pak minimálně 150 minut aerobního cvičení střední zátěže (jogging, rychlá chůze) anebo 75 minut vysoké zátěže každý týden. U starších osob jsou tyto časové údaje podobné, je ale třeba vzít v úvahu jejich celkový fyzický stav.

Včasná diagnostika je klíčem

Hlavním výchozím bodem úspěšné terapie je včasná diagnóza. O výhodnosti aktivního screeningu diabetu stále není dostatek důkazů. Diabetes mellitus 1. typu se prezentuje symptomy, diabetes mellitus 2. typu však nemusí být v úvodu rozpoznán. Čím déle člověk žije s nepoznaným či špatně léčeným diabetem, tím horší pak mohou být výsledky léčby. V diagnostice se uplatňuje stanovení glykémie nalačno, orální glukózový toleranční test anebo zjištění hodnot glykovaného hemoglobinu.

Základní principy léčby a kontroly diabetu

U již diagnostikovaného diabetu je nutné začít se sérií intervencí, které zlepší celkový výsledek. Podrobnější přehled terapeutických modalit v ČR poskytují doporučené postupy České diabetologické společnosti ČLS JEP.

Základními principy léčby a sledování diabetu jsou pravidelné kontroly glykémie, kombinace diety a zvýšené fyzické aktivity, farmakoterapie ke kontrole krevního tlaku a lipidů a pravidelná screeningová vyšetření k časnému odhalení očních, renálních a neurologických komplikací. Jako farmaka ke snížení hladin glykémie slouží inzulin nebo perorální antidiabetika. Na rozdíl od našich, civilizovaných zemí, kde se jedná o samozřejmost, může být v zemích rozvojových na úrovni poskytovatelů primární péče i toto velký problém.

Neméně důležitou součástí léčby je compliance pacienta k léčbě a doporučením týkajícím se změn životního stylu a edukace nemocných.

Závěr

Celosvětová epidemie diabetu mellitu nemá jednoduché řešení. Ke snížení dopadu tohoto onemocnění může přispět každý – vlády, zdravotníci, samotní diabetici, výrobci potravin, farmaceutické firmy a výrobci technologií. Jen kolektivní koordinovaná snaha může zastavit další nárůst prevalence tohoto onemocnění a zlepšit životy těch, kteří už nemocí trpí.

(gaf)

Zdroj: World Health Organization: Global report on diabetes, 2016. Dostupné on-line na: www.who.int/diabetes/global-reportŠtítky
Diabetologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se