Časná detekce erektilní dysfunkce u mužů s diabetem 2. typu

18. 7. 2022

Loni publikovaná retrospektivní studie ukázala prediktory erektilní dysfunkce u mužů s diabetem 2. typu. Autoři navrhují provádět screening u pacientů se zvýšenou hladinou kyseliny močové, trváním diabetu ≥ 49 měsíců a diabetickou retinopatií.

Erektilní dysfunkce

Erektilní dysfunkce (ED) je definována jako přetrvávající nebo recidivující neschopnost dosáhnout nebo udržet erekci potřebnou k uspokojivému pohlavnímu styku. Patří mezi běžné komplikace diabetu 2. typu (DM2). Její prevalence je u mužů s DM2 1,9–4× vyšší než u nediabetiků a v průměru se u nich rozvíjí o 10–15 let dříve jako důsledek endotelové dysfunkce a poškození cév navozených hyperglykémií.

Vzhledem k nepříznivému dopadu na rodinný život a kvalitu života pacientů je potřebná časná diagnóza a léčba jako prevence progrese ED. V roce 2021 proto byly publikovány výsledky retrospektivní studie, jejímž cílem bylo vyhledat rizikové faktory ED u DM2 včetně hraničních hodnot pro její časnou detekci.

Metodika studie

Do retrospektivní kohorty bylo zařazeno 105 pacientů s DM2 a ED vyšetřených v období mezi květnem 2019 a dubnem 2020 a 105 věkem odpovídajících pacientů s DM2 bez ED. Přítomnost ED byla hodnocena pomocí dotazníku International Index of Erectile Function-5. Mezi skupinami byly porovnány potenciální rizikové faktory ED.

Výsledky

Průměrný věk pacientů činil 44 let a průměrná hodnota BMI 25 kg/m2. Mezi skupinami s ED a bez ED nebyly zjištěny významné rozdíly z hlediska věku, BMI, přítomnosti hypertenze a ICHS, kouření, tlaku krve, glykémie nalačno, hladiny inzulinu, glykovaného hemoglobinu (HbA1c), hladiny lipidů ani rodinné anamnézy DM2. U pacientů s ED byl v porovnání s pacienty bez ED pozorován významně vyšší výskyt diabetické periferní neuropatie (37,1 vs. 23,8 %; p = 0,035) a retinopatie (32,4 vs. 8,6 %; p < 0,001), delší trvání diabetu (p < 0,001), nižší eGFR (p = 0,010) a vyšší hladina kyseliny močové (p < 0,001) a C-reaktivního proteinu (CRP; p = 0,001).

Multivariační regresní analýza ukázala jako nezávislé prediktory ED hladinu kyseliny močové, přítomnost diabetické retinopatie a délku trvání DM2. Přítomnost diabetické retinopatie zvyšovala riziko ED 3násobně, délka trvání DM2 od 49 měsíců téměř 4násobně a hladina kyseliny močové ≥ 392,5 µmol/l téměř 19násobně v porovnání s hodnotami v normálním rozmezí.

Závěr

Autoři v závěru své práce konstatují, že u pacientů s DM2 jsou spolehlivými prediktory ED vyšší hladina kyseliny močové (≥ 392,5 µmol/l), delší trvání diabetu (≥ 49 měsíců) a přítomnost diabetické retinopatie. U pacientů s DM2 s těmito rizikovými faktory rozvoje ED je nezbytný pečlivý screening a časná léčba.

(zza)

Zdroj: Fan J., Peng T., Hui J. et al. Erectile dysfunction in type-2 diabetes mellitus patients: predictors of early detection and treatment. Urol Int 2021; 105 (11−12): 986−992, doi: 10.1159/000514700.Štítky
Diabetologie Interní lékařství Praktické lékařství pro dospělé
Nejnovější kurzy
Multidisciplinární zkušenosti u pacientů s diabetem
Autoři: Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc., prof. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc., prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.

Ozvěny ADA 2021: Principy moderního managementu pacientů s diabetem

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se