Algoritmus pro volbu antidiabetik u pacientů s DM 2. typu

29. 7. 2020

Od prvního června roku 2020 mají praktičtí lékaři kromě metforminu možnost předepisovat rovněž antidiabetika ze skupiny tzv. gliptinů, inhibitorů enzymu dipeptidylpeptidázy 4 (DPP-4i). Základem léčby diabetu mellitu 2. typu i nadále zůstává komplexní úprava životního stylu (dietní opatření, zvýšení fyzické aktivity, redukce hmotnosti) a lékem první volby metformin. Při vybraných komorbiditách nebo pokud tato opatření nevedou ani po 3–6 měsících k dosažení požadované hodnoty glykovaného hemoglobinu (HbA1c), lze pokračovat podle následujících doporučení. Před zahájením léčby je však nutno mít na paměti, že doporučení odborných společností ne vždy odpovídají preskripčním omezením SÚKL.

  1. Pacienti bez závažných komorbidit: inhibitory SGLT-2, inhibitory DPP-4, thiazolidindiony, deriváty sulfonylurey, bazální inzulin.
  2. Pacienti se zvýšeným rizikem hypoglykémie (starší osoby, pacienti s nerovnoměrným příjmem stravy): inhibitory DPP-4, agonisté receptoru GLP-1, inhibitory SGLT-2, thiazolidindiony; možno kombinovat navzájem nebo s deriváty sulfonylurey či bazálním inzulinem.
  3. Obézní pacienti: inhibitory SLGT-2 nebo agonisté receptoru GLP-1, následně případně v kombinaci; dále možno kombinovat s inhibitory DPP-4, deriváty sulfonylurey, thiazolidindiony, bazálním inzulinem.
  4. Pacienti se srdečním selháním se sníženou ejekční frakcí (ejekční frakce levé komory < 45 %) nebo chronickým onemocněním ledvin (odhadovaná glomerulární filtrace 30–60 ml/min = 0,5–1 ml/s, eventuálně poměr albumin/kreatinin v moči > 30 mg/g): inhibitory SGLT-2 (podmínkou je adekvátní eGFR) nebo agonisté receptoru pro GLP-1; dále možno kombinovat s inhibitory DPP-4 (ne saxagliptinem), bazálním inzulinem nebo deriváty sulfonylurey.
  5. Pacienti s vysokým KV rizikem (kardiovaskulární onemocnění v anamnéze – infarkt myokardu, cévní mozková příhoda, jakákoliv revaskularizace; známky aterosklerózy – tranzitorní ischemická ataka, nestabilní angina pectoris, amputace končetiny, dušnost podle NYHA II–III, > 50% stenóza jakékoliv arterie, chronické onemocnění ledvin s eGFR < 60 ml/min): agonisté receptoru pro GLP-1 nebo inhibitory SLGT-2 (podmínkou adekvátní eGFR); dále lze kombinovat i s inhibitory DPP-4, bazálním inzulinem, thiazolidindiony, deriváty sulfonylurey.

V prvních dvou případech (KV onemocnění či riziko, HFrEF nebo CKD) zvažujeme intenzifikaci terapie, případně rovnou zahájení kombinační léčbou, a to bez ohledu na aktuální či cílovou hodnotu HbA1c. V ostatních případech je důvodem k intenzifikaci terapie právě nedostatečná kompenzace.

Postup byl pro účely maximální přínosnosti a praktické použitelnosti zjednodušen a neobsahuje vyčerpávající informace.

(epa)

Zdroje:
1. Davies M. J., D’Alessio D. A., Fradkin J. et al. Management of hyperglycaemia in type 2 diabetes, 2018. A consensus report by the American Diabetes Association (ADA) and the European Association for the Study of Diabetes (EASD). Diabetologia 2018; 61: 2461–2498, doi: 10.1007/s00125-018-4729-5.
2. Karen I., Svačina Š. Diabetes mellitus. Novelizace 2020. Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře. Centrum doporučených postupů pro praktické lékaře, Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP, 2020. Dostupné na: www.svl.cz/files/files/Doporucene-postupy/2020/DIABETES-MELLITUS-2020.pdfŠtítky
Diabetologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se