Využití oxazepamu v terapii deliria tremens − kazuistika

18. 7. 2016

Delirium tremens se coby manifestace odvykacího stavu po odnětí alkoholu vyskytuje asi u 5 % nemocných a pojí se s vysokou mortalitou. V léčbě se z dostupných benzodiazepinů (BZD) uplatňuje především diazepam, níže popsaná kazuistika však naznačuje možné výhody využití oxazepamu u nemocných s výraznější elevací jaterních parametrů.

Inzerce

Během odvykacího stavu po odnětí alkoholu dochází ke snížení hladin kyseliny gama-aminomáselné (GABA) v mozku, GABA receptorové senzitivity a aktivaci glutamátergního systému, což vede k celkové neuronální hyperaktivitě a souvisejícím klinickým příznakům. V léčbě deliria tremens se upřednostňují BZD s dlouhým účinkem, které mají aktivní metabolity (především diazepam), a to zejména kvůli menšímu riziku opětovného vzplanutí abstinenčních příznaků. Naproti tomu BZD s krátkým poločasem, mezi něž patří lorazepam či oxazepam, mohou být potenciálně výhodné pro pacienty s poškozením jaterních funkcí, a to díky absenci aktivních metabolitů a interakcí na cytochromu P450. Využití oxazepamu v terapii odvykacího stavu po odnětí alkoholu dokumentuje následující kazuistika.

Kazuistika

Autoři popisují případ 42letého muže s 15letou anamnézou nadužívání alkoholu. U nemocného byly popsány známky bažení, zvýšené tolerance, ztráty sebekontroly i abstinenční příznaky přítomné v posledních 5 letech. Po 4denní abstinenci se u pacienta rozvinuly příznaky odvykacího stavu, konkrétně dezorientace v čase, místě a osobě, taktilní halucinace, třes a vegetativní nestabilita. Nemocný neprodělal žádný záchvat, nebyl v bezvědomí a neutrpěl zranění hlavy.

Hodnocení škálou CIWA-Ar ukázalo 42 bodů, což odpovídalo závažnému odvykacímu stavu. Neurologické vyšetření neprokázalo fokální neurologický deficit ani známky neuroinfekce, provedené CT mozku poukázalo na mírnou mozkovou atrofii, ostatní nález byl bez patologie. Biochemické vyšetření odhalilo elevaci jaterních testů, zbylé testované parametry byly v mezích normy.

Vzhledem k hepatopatii byla zvolena léčba oxazepamem v celkové denní dávce 90 mg podávané rozděleně do 3 dávek po 30 mg. Stav nemocného se zlepšil natolik, že bylo možné zahájit postupnou redukci dávky oxazepamu. Po 5 dnech terapie došlo ke snížení CIWA-Ar skóre na méně než 10 bodů.

(veri)

Zdroj: Narayanaswamy J. C., Viswanath B., Nagpal K. et al. Successful use of oxazepam in the treatment of delirium tremens. Prim Care Companion CNS Disord 2012; 14 (6); pii: PCC.12l01404, doi: 10.4088/PCC.12l01404.Štítky
Praktické lékařství pro dospělé Psychiatrie
Partner sekce
Nejnovější kurzy
Kombinace antidepresiv
Autoři: Prof. MUDr. Eva Češková, CSc.

Deprese v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. Radim Kubínek

Úzkostné poruchy
Autoři: MUDr. Miroslav Sekot

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se