Výskyt farmakologicky navozených sexuálních dysfunkcí u pacientů s depresemi je ovlivněn i volbou antidepresiva

4. 7. 2017

Častým problémem léčby antidepresivy ovlivňujícím kvalitu života nemocných jsou sexuální dysfunkce. Objevují se přibližně u poloviny pacientů, a mohou proto být často důvodem k přerušení léčby a následným relapsům. Autoři prezentované studie se proto rozhodli zmapovat prevalenci sexuálních dysfunkcí mezi pacienty užívajícími různá antidepresiva.

Úvod

V souvislosti s užíváním antidepresiv se často vyskytuje pokles nebo úplné vymizení libida, obtíže se vzrušením, zpožděný nástup orgasmu, anorgasmie, u mužů erektilní dysfunkce a u žen obtíže s vaginální lubrikací. Rozdíly v četnosti výskytu sexuálních dysfunkcí při léčbě různými třídami antidepresiv se pravděpodobně odvíjí od jejich rozdílného mechanismu účinku. 

Zkoumaná populace a metodika studie

Jihokorejští autoři do své studie zařadili pacienty, kterým byla diagnostikována deprese podle kritérií DSM-IV a užívali antidepresivum alespoň po dobu 1 měsíce. Studii dokončilo celkem 101 pacientů, z toho 46 mužů a 55 žen průměrného věku 42,2 ± 7 let. Pacienti vyplňovali dotazník Arizona Sexual Experiences Scale (ASEX), Beckovu stupnici pro hodnocení deprese (BDI − Beck Depression Inventory) a dotazník aktuální úzkosti a úzkostnosti (STAI − State-Trait Anxiety Inventory), dále byla posuzována demografická data pacientů, typy a dávkování antidepresiv a celková doba užívání podle lékařských záznamů.

Třináct pacientů užívalo fluoxetin (průměrná dávka 21,3 ± 8,5 mg denně), 24 pacientů paroxetin (průměrná dávka 20,4 ± 7,2 mg denně), 20 pacientů citalopram (průměrná dávka 22,1 ± 6,5 mg denně), 22 pacientů venlafaxin (průměrná dávka 115,7 ± 53,2 mg denně) a 22 pacientů mirtazapin (průměrná dávka 18 ± 8,7 mg denně). Skupiny se z hlediska průměrného věku ani podílu žen a mužů významněji nelišily. Stejně tak ani ve výsledcích STAI či BDI.

Výsledky

Některou sexuální dysfunkcí trpělo 46,5 % účastníků studie (n = 47), přičemž jejich prevalence se mezi pacienty užívajícími různé přípravky lišila. V případě skupiny užívající citalopram se jednalo o 60 % pacientů (n = 12), venlafaxin 54,5 % (n = 12), paroxetin 54,2 % (n = 13), fluoxetin 46,2 % (n = 6) a mirtazapin 18,2 % (n = 4). Podle regresních analýz jsou rizikovými faktory pro vznik sexuální dysfunkce ženské pohlaví, celkové dosažené skóre ve škálách BDI a SAI a také druh zvoleného antidepresiva (F = 4,92; p < 0,0001).

Podle škály ASEX se při srovnání metodou nejmenšího významného rozdílu (LSD) ukázal být nejvýhodnějším přípravkem mirtazapin s celkovým skóre 15,55 ± 3,99. Jedinci užívající další přípravky dosáhli významně vyššího skóre: fluoxetin (18,08 ± 3,42), paroxetin (18,67 ± 3,58), citalopram (18,55 ± 3,10) a venlafaxin (17,73 ± 3,62).

Závěr

Léčba antidepresivy je sice řešením pro řadu případů sexuální dysfunkce spojené s depresemi, nicméně výsledky této studie na druhou stranu jasně ukazují, že sexuální dysfunkce navozená antidepresivy je problémem neméně významným. Potvrdilo se, že prevalence sexuálních dysfunkcí závisí i na typu zvoleného antidepresiva. Ve studii se z tohoto hlediska ukázal být výhodnou volbou mirtazapin, který blokuje serotoninové receptory 5-HT2, díky čemuž snižuje riziko vzniku sexuální dysfunkce, především anorgasmie. Jeho antagonistický účinek na postsynaptické receptory 5-HT3 by navíc mohl mít na orgasmus naopak podpůrný vliv. K definitivnímu potvrzení závěrů této práce je však zapotřebí provést další studie na větším vzorku populace.

(ivh)

Zdroj: Lee K. U., Lee Y. M., Nam J. M. et al. Antidepressant-induced sexual dysfunction among newer antidepressants in a naturalistic setting. Psychiatry Investig 2010; 7 (1): 55−59, doi: 10.4306/pi.2010.7.1.55.Štítky
Praktické lékařství pro dospělé Psychiatrie
Partneři sekce
Angelini_logo2022

Nejnovější kurzy
Depresivní porucha a zánětlivé procesy
Autoři: MUDr. Juraj Tkáč

Deprese u dětí a adolescentů
Autoři: MUDr. Vlastimil Nesnídal

Depresivní porucha v gerontopsychiatrii
Autoři: doc. MUDr. Martina Zvěřová, Ph.D.

Diagnostika a léčba deprese pro ambulantní praxi
Autoři: MUDr. Jan Hubeňák, Ph.D

Kombinace antidepresiv
Autoři: Prof. MUDr. Eva Češková, CSc.

Deprese v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. Radim Kubínek

Úzkostné poruchy
Autoři: MUDr. Miroslav Sekot

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se