Trazodon jako multimodální a multifunkční antidepresivum

17. 3. 2020

Jako multifunkční je možné označit látky s více terapeutickými účinky, které obvykle závisejí na dávce. Trazodon má v nízkých dávkách hypnotické účinky, při vyšších dávkách se pak projeví jeho účinné antidepresivní působení. To může být nyní častěji využíváno díky lékové formě s modifikovaným uvolňováním, která má potenciál zlepšit snášenlivost antidepresivních dávek trazodonu.

Účinky trazodonu v závislosti na dávce

V nižších dávkách (25–150 mg) trazodon vykazuje hypnotický účinek blokádou serotoninových receptorů 5-HT2A, ke kterým má vysokou afinitu. Dále potom nižší dávky léčiva blokují také histaminové receptory H1 a adrenergní receptory α1, což hypnotický účinek podporuje. Afinitu k těmto receptorům má trazodon o něco nižší než k receptorům 5-HT2A.

V rámci skupiny antidepresiv se trazodon řadí mezi tzv. SARI – antagonisty a inhibitory zpětného vychytávání serotoninu. Aby však léčivo mohlo inhibovat i serotoninový transportér (SERT) a vyvolat antidepresivní působení, je třeba podání plných terapeutických dávek (150–300 mg). Při těchto dávkách pak dochází rovněž k antagonismu na adrenergních receptorech α2 a serotoninových receptorech 5-HT2C, což přispívá k antidepresivnímu působení. Zejména antagonismus na receptorech 5-HT2C je typický pro řadu používaných antidepresiv (např. pro mirtazapin nebo tricyklická antidepresiva).

Čím se trazodon liší od SSRI?

V antidepresivních dávkách trazodon blokuje SERT stejně jako inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) nebo serotoninu a noradrenalinu (SNRI). Na rozdíl od nich však současně blokuje i receptory 5-HT2A a částečně 5-HT2C. Právě agonistické působení endogenního serotoninu na jeho jednotlivých receptorech je příčinou nežádoucích účinků SSRI a SNRI, jako jsou úzkost, poruchy spánku a sexuální dysfunkce. Ačkoliv při dlouhodobém podávání SSRI a SNRI dochází k desenzitizaci těchto receptorů, a tedy u velké části pacientů k odeznění potíží, u některých mohou poruchy spánku nebo sexuální dysfunkce přervávat a komplikovat tak léčbu deprese.

Kombinace inhibice SERT a antagonismu na receptorech 5-HT2A/2C, kterou pozorujeme u trazodonu, vede k antidepresivnímu účinku bez typických nežádoucích účinků pro SSRI/SNRI. Toto antagonistické působení může také pomoci v léčbě nespavosti a úzkosti provázejících depresi a lze jej využít i při kombinování antidepresiv ke zlepšení jejich účinnosti a snášenlivosti.

Okamžité, nebo prodloužené uvolňování trazodonu?

Trazodon má relativně krátký biologický poločas. Podání léčiva v nízké dávce a v lékové formě s okamžitým uvolňováním vede k rychlému dosažení vrcholu plazmatické koncentrace a relativně rychlému poklesu hladiny. Pro hypnotický účinek je to ideální, neboť léčivo tak pomáhá zlepšit usínání i udržení spánku, a to bez ovlivnění REM fáze a bez ranní otupělosti.

V antidepresivní indikaci jsou okamžité uvolnění trazodonu a rychlý nárůst i pokles plazmatické koncentrace spíše nevhodné, vedou totiž k tomu, že po určitou část dne není u pacienta dosaženo antidepresivní koncentrace, a naopak se u něj projeví sedace. Řešením může být prodloužené uvolňování. Podání 300 mg trazodonu v tabletě s prodlouženým uvolňováním 1× denně udrží dostatečnou koncentraci a minimalizuje sedativně působící kolísání hladiny léčiva.

(mir)

Zdroj: Stahl S. M. Mechanism of action of trazodone: a multifunctional drug. CNS Spectr 2009; 14 (10): 536–546, doi: 10.1017/s1092852900024020.Štítky
Praktické lékařství pro dospělé Psychiatrie
Partner sekce
Nejnovější kurzy
Diagnostika a léčba deprese pro ambulantní praxi
Autoři: MUDr. Jan Hubeňák, Ph.D

Kombinace antidepresiv
Autoři: Prof. MUDr. Eva Češková, CSc.

Deprese v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. Radim Kubínek

Úzkostné poruchy
Autoři: MUDr. Miroslav Sekot

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se