Ohlédnutí za 33. kongresem ECNP: trazodon v terapii depresivní poruchy optikou aktuálních poznatků

31. 1. 2021

V září 2020 se virtuální formou konal 33. kongres European College of Neuropsychopharmacology, v jehož rámci byly prezentovány mimo jiné postery studií zabývajících se použitím trazodonu v terapii velké deprese. Práce se soustředily zejména na terapeuticky významný časný nástup účinku tohoto serotonergního multimodálního antidepresiva a jeho porovnání s jinými modalitami terapie.

Náhled do farmakodynamiky trazodonu

Manganová et al. prezentovali testování trazodonu in vitro, jehož cílem bylo popsat molekulární mechanismy, které by mohly vysvětlovat časný nástup antidepresivního účinku léčiva. Ten se totiž prokázal v různých klinických studiích oproti jiným typům antidepresiv a mohl by být vyvolán právě specifickým farmakodynamickým profilem látky.

Trazodon vykázal středně silnou afinitu (pKi 6–8) k několika molekulárním cílům. Nejvyšší afinita byla pozorována pro receptor 5-HT2A (pKi 7,9), následovaná afinitou pro receptor α1B (7,8), 5-HT1D (7,6), 5-HT2B (7,3), 5-HT1A (7,1), α1A (7,0), H1 (6,7), α2C (6,6), serotoninový transportér SERT (6,6), 5-HT2C (6,5) a 5-HT7 (6,4). Afinita k jednotlivým subtypům receptorů byla podobná jako v dostupné literatuře, vyšší afinita byla pozorována pro receptor 5-HT7, který by mohl být ovlivněn i při terapeutické koncentraci léčiva.

Autoři usuzují, že k časnému nástupu účinku léčiva by mohl přispívat kromě antagonismu receptorů 5-HT2A, parciálního agonismu receptorů 5-HT1A a adrenergní blokády také antagonismus receptorů 5-HT2C a 5-HT7. Zajímavý výsledek experimentální studie bude třeba doložit dalšími výzkumy.

Výsledky klinických studií

Časná terapeutická odpověď představuje klíčový faktor úspěchu terapie deprese. V současnosti přitom neexistuje jednoznačný konsenzus ohledně definice nástupu účinku antidepresiv. Nejčastěji se definuje jako pokles na Hamiltonově škále pro depresi (HAM-D) o 20 % z výchozí hodnoty bez následného zvýšení skóre. Podle jiných guidelines je doporučeno hodnotit nástup účinku jako snížení o 30 %.

Di Dato et al. publikovali práci ve které hodnotili pokles skóre HAM-17 již po 7 dnech terapie. Do analýzy bylo zahrnuto 5 dvojitě zaslepených klinických studií, přičemž ve 2 byl trazodon porovnáván s placebem, v dalších potom s aktivními komparátory venlafaxinem XR (s prodlouženým uvolňováním), fluoxetinem a bupropionem. Ve všech hodnocených studiích byl po 7 dnech léčby trazodon signifikantně účinnější v porovnání s jinými modalitami léčby a skóre HAM-17 redukoval o 18–33 %. Efekt trazodonu na depresi a další symptomy byl tedy pozorován již během titrační fáze léčby (denní dávka 100–225 mg).

Stejná výzkumná skupina současně publikovala poster analyzující data o účinnosti léčby trazodonem s prodlouženým uvolňováním ze 2 randomizovaných dvojitě zaslepených klinických studií. V jedné byl trazodon porovnáván s placebem, ve druhé s venlafaxinem XR. Při podávání trazodonu došlo po 8 týdnech k poklesu skóre HAM-17 na 7,6 (−68,7 %) ve studii s venlafaxinem XR, ve studii s placebem na 9 (−61,4 %). Pokles skóre byl zaznamenán již po 7 dnech terapie a činil 19,1 %, respektive 31,5 %. Podíl pacientů užívajících trazodon, kteří po 8 týdnech na léčbu odpovídali, dosáhl 89,7 % ve studii s venlafaxinem a 66,7 % ve studii s placebem. Zlepšení skóre HAM-D bylo pozorováno také v parametrech poruch spánku, kognitivních poruch, zpomalení psychomotorického tempa a anxiety/somatizace.

Shrnutí a závěr

Časný nástup účinku trazodonu by mohl být způsoben afinitou trazodonu k několika receptorům, přičemž kromě těch již známých by se mohlo jednat i o receptory 5-HT2C a 5-HT7. Analýzy dat z klinických studií potvrdily nástup účinku trazodonu již po 7 dnech terapie, a to v porovnání s placebem i jinými antidepresivy.

(holi)

Zdroje:
1. Mangano G., Mancini F., Durando L., Ragni L. Early onset of action for trazodone antidepressant activity: insight into potential molecular mechanism. 33rd ECNP Congress Virtual, 2020 Sep 12−15. Dostupné na: https://ecnp33-ecnp.ipostersessions.com/Default.aspx?s=04-55-EA-52-BC-53-38-58-88-82-63-79-68-39-7B-94
2. Di Dato G., Calisti F., Comandini A. et al. Early response to trazodone in depression: clinical overview. 33rd ECNP Congress Virtual, 2020 Sep 12−15. Dostupné na: https://ecnp33-ecnp.ipostersessions.com/default.aspx?s=73-9C-E0-2D-30-CB-0D-FC-C7-C3-E9-B2-94-99-5D-76
3. Di Dato G., Calisti F., Comandini A. et al. Evaluating the efficacy of once a day trazodone in patients with major depressive disorder in two randomized double blind studies. 33rd ECNP Congress Virtual, 2020 Sep 12−15. Dostupné na: https://ecnp33-ecnp.ipostersessions.com/default.aspx?s=B9-B8-E0-34-B6-E3-6E-80-3C-4E-B5-BE-07-41-FC-7BŠtítky
Praktické lékařství pro dospělé Psychiatrie
Partner sekce
Nejnovější kurzy
Diagnostika a léčba deprese pro ambulantní praxi
Autoři: MUDr. Jan Hubeňák, Ph.D

Kombinace antidepresiv
Autoři: Prof. MUDr. Eva Češková, CSc.

Deprese v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. Radim Kubínek

Úzkostné poruchy
Autoři: MUDr. Miroslav Sekot

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se