Možnosti využití trazodonu v terapii úzkosti

31. 1. 2021

Trazodon se řadí mezi multimodální antidepresiva s kombinovaným serotonergním účinkem. Již nyní jsou dostupná data z klinického výzkumu svědčící o tom, že by se jeho využití v budoucnu nemuselo omezovat pouze na depresivní poruchu. Trazodon se zdá být vhodnou alternativou také v jiných indikacích, například při léčbě úzkosti.

Účinky trazodonu a jeho využití 

Trazodon je antagonista receptoru 5-HT2 a inhibitor zpětného vychytávání serotoninu, jde tedy o antidepresivum ze skupiny SARI (serotonin antagonists and re-uptake inhibitors). Indikovaný je k léčbě deprese různého původu včetně případů, kdy je doprovázena anxietou, poruchami spánku a sexuální dysfunkcí neorganického původu. Kromě úzkostné složky nebo insomnie příznivě ovlivňuje také chuť k jídlu. Často se podává pacientům, kteří nereagují dobře na jiné typy antidepresiv. 

Dávkování při depresi a při anxietě

V klinické praxi je trazodon předepisovaný také v jiných případech, zatím ale chybí dostatek spolehlivých a kvalitních dat k prokázání jeho účinnosti v těchto indikacích. Typickým příkladem off-label použití trazodonu je nespavost bez deprese. Mezi jeho výhody v této indikaci patří méně častý výskyt nežádoucích účinků a nižší potenciál vzniku závislosti, než mají jiná hypnosedativa. Své uplatnění může nalézt také při léčbě anxiety. Přestože není lékem první volby a není přímo indikovaný k léčbě úzkostných poruch, jako jsou panická porucha, generalizovaná úzkostná porucha, sociální nebo specifické fobie, už v nízkých dávkách vykazuje sedativní a anxiolytické působení, které vyplývá z jeho antagonistických účinků na serotoninový receptor 5-HT2A, histaminový receptor H1 a adrenergní receptor α1. Vzhledem k tomu, že se deprese může skrývat za spánkovými poruchami a úzkostí, je důležité správné stanovení diagnózy, které předchází zahájení léčby. 

V Česku je trazodon dostupný v tabletách s řízeným uvolňováním o síle 75 a 150 mg a v tabletách s prodlouženým uvolňováním o síle 150 a 300 mg. Ačkoliv jde v obou případech o tablety s modifikovanou farmakokinetikou, lze je dělit a individualizovat tak dávkování. V antidepresivní indikaci se začíná dávkou 75–150 mg 1× denně večer a titruje se postupně až do 300 mg denně, a to buď v 1 dávce (tablety s prodlouženým uvolňováním) nebo rozděleně ve 2 dávkách (tablety s řízeným uvolňováním).

Pro off-label léčbu úzkosti se uvádí denní dávka 100–300 mg, a to buď rozděleně do 2–3 jednotlivých dávek v případě tablet s řízeným uvolňováním, nebo 1× denně u uvolňování prodlouženého. Denní dávka by neměla přesáhnout 400 mg. Tablety s prodlouženým uvolňováním nedosahují tak vysokých peaků plazmatické koncentrace léčiva a mohou díky tomu být vhodnější v situaci, kdy pacient při užívání trazodonu pociťuje denní ospalost.

Vliv trazodonu na snížení komedikace psychofarmaky

V roce 2018 byla publikovaná observační multicentrická studie, která sledovala změny komedikace hypnotiky a anxiolytiky a zároveň rychlost nástupu účinku trazodonu s postupným uvolňováním. Cílem bylo hodnotit účinnost, snášenlivost a bezpečnost trazodonu s prodlouženým uvolňováním administrovaného ve formě 1 tablety (300 mg 1× denně). Fáze akutní léčby trvala 5 týdnů a sestávala z 1 týdne postupné titrace (150 mg) a 4 týdnů užívání plné dávky, tj. 300 mg trazodonu s prodlouženým uvolňováním. Stav pacientů (duševní stav a snášenlivost léčby) byl následně hodnocen 9. a 21. týden od zahájení léčby.

Studie se zúčastnili pacienti se středně těžkou a těžkou depresí (n = 85) průměrného věku 40 let. 64,7 % pacientů bylo již v minulosti léčených antidepresivy (nejčastěji mirtazapin, sertralin, escitalopram, citalopram). 50,6 % pacientů bylo v době zahájení studie medikovaných anxiolytiky a hypnotiky a 23,5 % užívalo jiná psychofarmaka. Cílové dávky 300 mg bylo během akutní léčby dosaženo u 78 z 85 pacientů, 9. týden se dostavilo na kontrolu 63 pacientů a 21. týden 57 pacientů. U pacientů došlo k postupnému snižování komedikace anxiolytiky, hypnotiky a jinými psychofarmaky již v prvních 5 týdnech terapie, tento trend dále pokračoval a byl pozorovaný také 9. i 21. týden při následném hodnocení.

Shrnutí a závěr

Ačkoliv je trazodon tradičně indikovaný při léčbě deprese, má vhodné vlastnosti rovněž pro terapii úzkosti, nespavosti a některých dalších poruch, zvláště u pacientů s historií lékového abúzu. Jeho účinnost v těchto indikacích by měla být v budoucnu dále podrobněji prostudována v klinických hodnoceních.

(lexi)

Zdroje:
1. Strum J. Trazodone for anxiety. The Recovery Village, 2020. Dostupné na: www.therecoveryvillage.com/trazodone-addiction/trazodone-anxiety
2. Anxiety and depression association of America. Clinical Practice Review for GAD, 2015. Dostupné na: www.adaa.org/resources-professionals/practice-guidelines-gad
3. Shin J. J., Saadabadi A. Trazodone. StatPearls, 2020. Dostupné na: www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK470560
4. Češková A., Šedová M., Kellnerová R. et alOnce-a-day trazodone in the treatment of depression in routine clinical practice. Pharmacology 2018; 102 (3−4): 206−212, doi: 10.1159/000492079.
5. SPC Trittico AC. Dostupné na: www.sukl.cz/modules/medication/detail.php?kod=0054094
6. SPC Trittico Prolong. Dostupné na: www.sukl.cz/modules/medication/detail.php?kod=0188165Štítky
Praktické lékařství pro dospělé Psychiatrie
Partner sekce
Nejnovější kurzy
Depresivní porucha v gerontopsychiatrii
Autoři: doc. MUDr. Martina Zvěřová, Ph.D.

Diagnostika a léčba deprese pro ambulantní praxi
Autoři: MUDr. Jan Hubeňák, Ph.D

Kombinace antidepresiv
Autoři: Prof. MUDr. Eva Češková, CSc.

Deprese v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. Radim Kubínek

Úzkostné poruchy
Autoři: MUDr. Miroslav Sekot

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se