Kombinace quetiapinu s mirtazapinem by mohla být slibnou strategií v léčbě závislosti na alkoholu

13. 4. 2017

Předchozí výzkumy na zvířatech naznačují, že parciální blokáda dopaminového receptoru D2 a naopak potenciace noradrenergní aktivity by mohla vést ke snížení konzumace alkoholu. V otevřené pilotní studii se Brunette et al. zabývali otázkou, zda je tento poznatek aplikovatelný i u lidí.

Sledovaná populace − silní konzumenti alkoholu bez jiných obtíží

Do studie bylo zahrnuto 20 silných konzumentů alkoholu (10 či více nápojů u mužů nebo 8 a více nápojů u žen alespoň po 40 % času ze 60 dnů před úvodní návštěvou a konzumace alkoholu alespoň v 7 ze 14 dnů před návštěvou, z čehož by alespoň 3 dny měly být s významnou konzumací − alespoň 5 nápojů u mužů a 4 nápoje u žen za den). Jednalo se o zdravé jedince mezi 18 a 65 lety, kteří splňovali kritéria DSM-IV pro závislost na alkoholu a přáli si snížit jeho konzumaci nebo s ní úplně přestat.

Účastníci užívající jiné návykové látky byli ze studie vyloučeni, s výjimkou jedinců s pozitivním nálezem THC v moči, kteří nesplňovali kritéria závislosti. Ze studie byli dále vyloučeni ti jedinci, kteří byli hospitalizováni pro některou z komplikací závislosti na alkoholu (např. delirium navozené intoxikací alkoholem nebo naopak jeho odnětím). Stejně tak jedinci s diagnostikovaným psychotickým onemocněním, velkou depresivní poruchou nebo poruchami příjmu potravy, užívající některé typy léků (např. antikonvulziva, antidepresiva), s některými kardiovaskulárními onemocněními (např. infarkt myokardu v posledních 6 měsících), s počtem neutrofilů nižším než 1,5×109/l nebo těhotné a kojící ženy. Ženy ve fertilním věku souhlasily s užíváním kontracepce.

Průběh studie

Účastníci studie užívali nejprve po dobu 8 týdnů quetiapin, kdy byla dávka po dobu prvních 2 týdnů postupně titrována až na 400 mg. V 8. týdnu byla provedena kontrola zdravotního stavu a poté byl na dalších 8 týdnů přidán do kombinace k quetiapinu mirtazapin, který byl první 2 týdny postupně titrován až k cílové dávce 45 mg. Účastníci byli motivováni z hlediska compliance k léčbě a dále k nastavení osobního cíle ve snížení konzumace alkoholu v daném týdnu. Kontroly byly prováděny jednou týdně. Užívání alkoholu bylo hodnoceno pomocí Timeline Follow-Back (TLFB) interview a míra tužby (craving) pomocí skóre Penn Alcohol Craving Scale (PACS).

Výsledky

Studii dokončilo 11 účastníků, u nichž byl průměrný počet alkoholických nápojů za týden 110,5 (směrodatná odchylka [SD = 84,3]) a průměrná hodnota PACS činila 4,2 (SD = 0,9). 8 z nich bralo > 80 % předepsané dávky medikace za den a další 3 brali < 80 % dávky v 1−2 dnech v průběhu studie. Účastníci studie vykazovali lepší výsledky v průběhu léčby kombinací quetiapinu s mirtazapinem v porovnání s quetiapinem samotným − méně velmi těžkých alkoholových dnů za týden (1,3 [SD = 2,4] vs. 2,1 [SD = 2,8]; t = 2,3; df = 10, p = 0,04), nižší celkový počet nápojů za týden (39,7 [SD = 61,6] vs. 53,4 [SD = 65,0]; t = 2,8; df = 10, p = 0,02) a nižší skóre pro craving (2,5 [SD = 1,4] vs. 3,2 [SD = 1,2]; t = 2,4; df = 10, p = 0,04). 72,7 % účastníků hlásilo jako nežádoucí účinek somnolenci.

Závěr

V této pilotní studii se kombinace quetiapinu s mirtazapinem ukázala být efektivní z hlediska snížení konzumace alkoholu a míry tužby po alkoholu. Limity této studie byly malý vzorek populace, absence randomizace a srovnávací skupiny s placebem a velké procento účastníků, kteří studii nedokončili. Proto je třeba provést další studie pro potvrzení těchto závěrů.

(ivh)

Zdroj: Brunette M. F., Akerman S. C., Dawson R. et al. An open-label pilot study of quetiapine plus mirtazapine for heavy drinkers with alcohol use disorder. Alcohol 2016 Jun; 53: 45−50, doi: 10.1016/j.alcohol.2016.02.006.Štítky
Praktické lékařství pro dospělé Psychiatrie
Partneři sekce
angelini

Nejnovější kurzy
Depresivní porucha a zánětlivé procesy
Autoři: MUDr. Juraj Tkáč

Deprese u dětí a adolescentů
Autoři: MUDr. Vlastimil Nesnídal

Depresivní porucha v gerontopsychiatrii
Autoři: doc. MUDr. Martina Zvěřová, Ph.D.

Diagnostika a léčba deprese pro ambulantní praxi
Autoři: MUDr. Jan Hubeňák, Ph.D

Kombinace antidepresiv
Autoři: Prof. MUDr. Eva Češková, CSc.

Deprese v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. Radim Kubínek

Úzkostné poruchy
Autoři: MUDr. Miroslav Sekot

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se