Kombinace mirtazapinu a SSRI v terapii posttraumatické stresové poruchy

12. 2. 2017

Nedávno publikovaná práce v časopisu Depression and Anxiety prokázala vyšší účinnost kombinace sertralinu s mirtazapinem oproti samotnému sertralinu v léčbě posttraumatické stresové poruchy.

Posttraumatická stresová porucha

Posttraumatická stresová porucha (PTSD) je závažné chronické a omezující onemocnění s celoživotní prevalencí 5−7 %. Rozvine se u více než 15 % osob exponovaných traumatické události.

V současnosti se v léčbě PTSD uplatňuje kognitivně-behaviorální terapie, která ovšem nemusí být vždy dostupná nebo plně účinná. Z farmakoterapeutických možností se nejvíce osvědčila antidepresiva ze skupiny SSRI (selektivních inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu), ale ani ta nebývají účinná u všech nemocných. Toto omezení prokázaly i velké studie, ve kterých bylo užívání paroxetinu a sertralinu spojeno s mírou dosažení léčebné odpovědi 53−62 % a remise 23−30 %.

Mirtazapin

Tetracyklické antidepresivum mirtazapin zvyšuje serotoninergní neurotransmisi nepřímo prostřednictvím antagonistického působení na presynaptických α2-adrenoreceptorech a blokády postsynaptických serotoninových receptorů 5-HT2 a 5-HT3 a histaminových receptorů H1.

Několik randomizovaných kontrolovaných studií poukázalo na vyšší účinnost kombinace mirtazapinu + SSRI (nebo rychlejší odpověď na její podávání s menším dopadem na sexuální funkce) v terapii velké deprese a obsedantně-kompulzivní poruchy oproti léčbě samotným SSRI. Retrospektivní otevřená studie ukázala, že augmentace mirtazapinem má příznivý účinek na poruchy spánku u pacientů s PTSD. Cílem práce proto bylo zhodnotit tuto kombinovanou léčbu u pacientů s PTSD a porovnat její účinnost a snášenlivost se samotným SSRI.

Metodika studie

Jednalo se o randomizovanou dvojitě zaslepenou studii zahrnující dospělé pacienty (n = 36) s diagnózou PTSD (dle kritérií DSM-IV alespoň střední závažnosti: skóre CAPS [Clinician-Administered PTSD Scale] ≥ 50). Účastníci měli po dobu 24 týdnů užívat kombinaci sertralinu (v iniciální denní dávce 25 mg se zvýšením až na 200 mg) + mirtazapinu (v iniciální dávce 30 mg na noc s možným zvýšením na 45 mg) nebo sertralin s placebem.

Primárním sledovaným parametrem bylo pokračování v léčbě (tj. počet dnů na léčbě ve studii) a závažnost PTDS (skóre CAPS). Sekundární cíle zahrnovaly podíl pacientů s remisí (skóre CAPS < 20) a léčebnou odpovědí (> 30% snížení skóre CAPS a CGI-C [Clinical Global Impression of Change Scale] = 1 nebo 2), dále závažnost deprese, poruchy spánku, hodnocení sexuálních funkcí, kvalitu života a celkové fungování nemocných.

Výsledky

Ve skupině na kombinované terapii bylo dosaženo významně vyšší míry remise (p = 0,042) a zmírnění symptomů deprese (p = 0,023) než ve skupině se samotným sertralinem. Skupiny se významně nelišily v primárních ani dalších sekundárních sledovaných parametrech, ale kombinovaná léčba znamenala vždy numericky větší přínos pro velikost účinku v porovnání se samotným sertralinem od slabého po střední (Cohenovo d = 0,26−0,63). Obě varianty léčby byly dobře tolerované, přičemž ve skupině se sertralinem s mirtazapinem byla zjištěna významně vyšší chuť k jídlu, ale bez rozdílu ve váhovém přírůstku.

Závěr

Výsledky práce poukazují na možné výhody použití kombinace sertralinu + mirtazapinu v léčbě PTSD oproti použití samotného antidepresiva ze skupiny SSRI. Jsou zapotřebí další studie, které by ukázaly, zda podávat kombinovanou léčbu od začátku, nebo použít mirtazapin jako augmentační strategii u pacientů bez dostatečné odpovědi na SSRI.

(raj)

Zdroj: Schneier F. R., Campeas R., Carcamo J. et al. Combined mirtazapine and SSRI treatment of PTSD: a placebo-controlled trial. Depress Anxiety 2015 Aug; 32 (8): 570−579, doi: 10.1002/da.22384.Štítky
Praktické lékařství pro dospělé Psychiatrie
Partneři sekce
angelini

Nejnovější kurzy
Depresivní porucha a zánětlivé procesy
Autoři: MUDr. Juraj Tkáč

Deprese u dětí a adolescentů
Autoři: MUDr. Vlastimil Nesnídal

Depresivní porucha v gerontopsychiatrii
Autoři: doc. MUDr. Martina Zvěřová, Ph.D.

Diagnostika a léčba deprese pro ambulantní praxi
Autoři: MUDr. Jan Hubeňák, Ph.D

Kombinace antidepresiv
Autoři: Prof. MUDr. Eva Češková, CSc.

Deprese v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. Radim Kubínek

Úzkostné poruchy
Autoři: MUDr. Miroslav Sekot

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se