Farmakologické možnosti v terapii rezistentní deprese

15. 5. 2016

Depresivní porucha představuje rozšířené onemocnění, jehož celoživotní prevalence se pohybuje kolem 15 % a roční incidence činí přibližně 7 %. Jedná se o chorobu asociovanou s vysokým rizikem mortality a podle odhadů bude brzy představovat jednu z předních příčin invalidity v západních zemích. Přes nesporné pokroky v psychofarmakologii, ke kterým v posledních desetiletích došlo, stále kolem 10−15 % nemocných nedostatečně reaguje na farmakologickou terapii a dalších 30−40 % dosáhne pouze částečné remise.

Inzerce

Italští autoři, kteří se ve své práci zaměřili na problematiku farmakorezistentní deprese, pracovali s daty studií, přehledů a metaanalýz publikovaných v letech 1990−2013. Dostupné materiály rozdělili do tří skupin podle léčebné strategie, kterou prezentovaly: změna nedostatečně účinného preparátu na jiný z podobné či odlišné skupiny antidepresiv (AD), kombinace současného AD s dalším AD z jiné skupiny, augmentace AD další látkou, která nemá primárně antidepresivní efekt.

Přechod z jedné látky na jinou

Analýzou dostupných dat autoři dospěli k následujícím závěrům: přechod z TCA na jiné AD ze stejné skupiny přináší pouze malé výhody (response rate [RR] 9−27 %), zatímco switch ze SSRI na jiné SSRI je výhodnější (RR až 75 %). Rovněž se ukazuje být užitečným převod ze SSRI na venlafaxin (5 pozitivně vyznívajících studií ze 6), TCA (2 pozitivní studie ze 3) či IMAO (2 pozitivní studie ze 2), nikoli však na bupropion, duloxetin či mirtazapin. Tři provedená reviews poukázala na skutečnost, že přínos převodu v rámci jedné skupiny se oproti změně preparátu za jiné AD mimo danou skupinu nijak výrazně neliší.

Kombinační léčba

Údaje o kombinacích AD jsou kontroverzní v případě TCA + SSRI (pozitivně vyznívající studie staršího data, negativně vyznívající novější studie) a bupropionu + SSRI. Pozitivně vyznívá kombinace mirtazapinu či mianserinu s AD z odlišné skupiny.

Augmentační strategie

Co se týče augmentační strategie, dostupná data hovoří o účinnosti augmentace TCA solemi lithia a hormony štítné žlázy, augmentace AD aripiprazolem či quetiapinem (5 pozitivních studií z 5, resp. 3 ze 3) a v menší míře i augmentace fluoxetinu olanzapinem (3 pozitivní studie ze 6). Některé provedené studie rovněž ukázaly, že v terapii farmakorezistentní deprese může být účinná augmentace AD agonisty dopaminu (pramipexol, ropinirol).

(veri)

Zdroj: Tundo A., de Filippis R., Proietti L. Pharmacologic approaches to treatment resistant depression: evidences and personal experience. World J Psychiatry 2015 Sep 22; 5 (3): 330−341; doi: 10.5498/wjp.v5.i3.330.Štítky
Praktické lékařství pro dospělé Psychiatrie
Partner sekce
Nejnovější kurzy
Kombinace antidepresiv
Autoři: Prof. MUDr. Eva Češková, CSc.

Deprese v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. Radim Kubínek

Úzkostné poruchy
Autoři: MUDr. Miroslav Sekot

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se