Chronická nespavost a poruchy paměti: Doporučte svým pacientům omega-3 mastné kyseliny

30. 10. 2020

Kvalita spánku ovlivňuje kvalitu paměti. Prevalence spánkových poruch celosvětově stoupá a posouvá se i směrem k mladší populaci. Důsledky spánkové deprivace jsou spojené s deficitem kognitivních funkcí včetně paměti. Výzkumy potvrzují, že pomoci mohou omega-3 mastné kyseliny (MK).

Spánek a paměť − spojené nádoby

Spánek je pro život člověka nenahraditelný. Výzkumy spánku a paměti otevírají stále nové otázky, avšak souvislost mezi spánkem a pamětí je nepopiratelná. Prevalence spánkových poruch celosvětově narůstá, a to zejména s ohledem na životní styl moderní společnosti, který v mnoha ohledech spánek narušuje.

Mezi hlavní prvky životního stylu narušující spánek patří: 

 • nadměrná psychická zátěž
 • jednostranná fyzická zátěž
 • nedostatek pohybu
 • přejídání se 
 • zhoršená kvalita interpersonálních vztahů, redukce sociálních kontaktů 

K důsledkům spánkové deprivace patří: 

 • deficit kognitivních funkcí (paměť, úsudek)
 • změny nálad, podrážděnost
 • ospalost a únava 
 • snížená pracovní výkonnost 
 • zvýšená nehodovost, zejména v souvislosti s řízením motorových vozidel
 • snížená kvalita života

Omega-3 MK mohou ochránit paměť při nedostatku spánku 

Výzkumy prokazují protektivní vliv omega-3 mastných kyselin na paměť. Například studie publikovaná v časopisu Life Science v červnu 2019 předkládá výsledky vlivu omega-3 MK na paměť potkanů. Pro účely studie byli potkani podrobeni spánkové deprivaci po dobu 8 týdnů. Části pokusných zvířat byl orální sondou pravidelně podáván rybí olej. Pomocí vodního bludiště bylo následně hodnoceno prostorové učení a paměť. Současně byly v hippokampu měřeny biomarkery oxidačního stresu (glutathion, jeho oxidovaná forma, glutathionperoxidáza, kataláza, superoxiddismutáza a látka reagující s kyselinou thiobarbiturovou).

Bylo zjištěno, že potkani, kteří byli podrobení spánkové deprivaci a nebyli suplementováni omega-3 mastnými kyselinami, se v testech krátkodobé i dlouhodobé paměti dopouštěli významně většího množství chyb v porovnání se skupinou zvířat, u nichž nebylo vyvoláno narušení spánku. Naopak potkani, kteří byli spánkově deprivování, ale současně jim byly podávány omega-3 MK, vykazovali srovnatelné množství chyb v krátkodobé i dlouhodobé paměti jako zvířata bez narušeného spánku. Byla též zjištěna normalizace hladin většiny uvedených biomarkerů oxidačního stresu, jež byly v důsledku spánkové deprivace změněny. 

Výsledky tedy naznačují, že podávání omega-3 MK vykazuje protektivní vliv na krátkodobou i dlouhodobou paměť. Vysvětlením je pravděpodobně vliv těchto kyselin na antioxidační procesy v hippokampu.

Protektivní vliv nejen na paměť, ale na celý organismus

Pokusy na zvířatech i klinické intervenční studie naznačují, že suplementace omega-3 mastnými kyselinami hraje pozitivní roli v prevenci a léčbě řady onemocnění, a to zejména v následujících případech:

 • zánětlivá a autoimunitní onemocnění
 • nemoci srdce 
 • diabetes mellitus
 • demence včetně Alzheimerovy choroby
 • depresivní stavy
 • metabolismus cholesterolu
 • prevence onkologických chorob

Závěr

Výzkumy potvrzují, že doplňky na bázi rybího oleje jsou velmi dobře snášeny a mají výborný bezpečnostní profil. Na základě analýzy několika desítek studií bylo prokázáno, že účinek omega-3 nenasycených mastných kyselin podávaných ve formě potravinových doplňků nebo rybích jídel je závislý na dávce. Například v případě prevence rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění (krevní tlak, hladina plazmatických lipidů aj.) se začíná efekt projevovat až při dávce ≥ 2 g denně. Za nejkvalitnější potravinové doplňky obsahující omega-3 mastné kyseliny platí ty, pro jejichž výrobu jsou základem divoce žijící ryby, nikoliv ryby chované na farmách. 

(tich)

Zdroje:
1. Alzoubi K. H., Mayyas F., Hamza I., Zamzam A. Omega-3 fatty acids protects against chronic sleep-deprivation induced memory impairment. Life Sci 2019 Jun 15; 227: 1−7, doi: 10.1016/j.lfs.2019.04.028.
2. Savitha P., Kumar S. Effect of omega-3 fatty acids on memory. Res J Pharm Technol 2014; 7 (6): 715−718.
3. Borzová C. Spánek a paměť ve vztahu k medikaci. Psychiatrie pro praxi 2008; 9 (5): 213–216.
4. Vrablík M. Omega-3 mastné kyseliny a kardiovaskulární systém. Interní medicína 2007; 9 (6): 262–264.
5. Libretto, doplněk stravy. Dostupné na: https://angelini.cz/wps/wcm/connect/cz/home/produkty/volne-prodejne-produkty/librettoŠtítky
Praktické lékařství pro dospělé Psychiatrie
Partneři sekce
angelini

Nejnovější kurzy
Depresivní porucha a zánětlivé procesy
Autoři: MUDr. Juraj Tkáč

Deprese u dětí a adolescentů
Autoři: MUDr. Vlastimil Nesnídal

Depresivní porucha v gerontopsychiatrii
Autoři: doc. MUDr. Martina Zvěřová, Ph.D.

Diagnostika a léčba deprese pro ambulantní praxi
Autoři: MUDr. Jan Hubeňák, Ph.D

Kombinace antidepresiv
Autoři: Prof. MUDr. Eva Češková, CSc.

Deprese v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. Radim Kubínek

Úzkostné poruchy
Autoři: MUDr. Miroslav Sekot

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se