Časný účinek trazodonu OAD v léčbě těžké depresivní poruchy

24. 11. 2021

Většina antidepresiv má opožděný nástup účinku s dosažením terapeuticky účinných hladin až několik týdnu od zahájení léčby. Trazodon je charakterizovaný specifickým mechanismem působení a rychlým nástupem terapeutického efektu. Čerstvě publikovaná analýza hodnotila dostupná klinická data týkající se časného účinku trazodonu OAD u pacientů s těžkou depresivní poruchou (MDD).

Trazodon 1× denně

Antidepresivum trazodon je k dispozici v lékové formě s řízeným uvolňováním, která zajišťuje kontrolované uvolňování léčiva po dobu 24 hodin a umožňuje podávat pouze 1 dávku denně (OAD − once a day). Díky lepší snášenlivosti je toto dávkování spojeno s lepší compliance pacientů.

Analyzovaná data

Trojice italských a amerických autorů publikovala v letošním roce systematický přehled dat zaměřený na klinickou účinnost trazodonu OAD u MDD, a zvláště na časnou účinnost po 7 dnech od zahájení terapie. Zahrnuty byly randomizované kontrolované studie publikované v letech 2005–2020 vyhledané v databázi PubMed, které hodnotily účinky trazodonu OAD u pacientů s těžkou depresivní poruchou. Lékové formy s odlišným farmakokinetickým profilem nebyly do přehledu zahrnuty.

Porovnávanými parametry byly průměrné celkové skóre na Hamiltonově stupnici (HAM-D17) a v rámci jejích jednotlivých domén, velikost sledované kohorty při jednotlivých návštěvách, výskyt nežádoucích příhod reportovaných ≥ 5 % pacientů a míra předčasného ukončení terapie.

Analyzována byla data ze 2 dvojitě zaslepených studií, přičemž výsledky obou prokázaly efektivitu antidepresivního působení trazodonu OAD v počáteční dávce 150 mg/den. Jedna ze studií porovnávala trazodon OAD s placebem, druhá s venlafaxinem s prodlouženým uvolňováním (venlafaxin XR).

Výsledná zjištění

Trazodon OAD vs. placebo

Výsledky studie s účastí 412 pacientů svědčí o tom, že trazodon vykázal antidepresivní aktivitu u pacientů s MDD již při počáteční dávce 150 mg/den a vedl ke statisticky významnému zlepšení skóre HAM-D17 během 1. týdne od zahájení léčby ve srovnání s placebem: −5,6 bodu při léčbě trazodonem OAD vs. −3,9 bodu při podávání placeba (95% interval spolehlivosti [CI] −2,4 až −0,4; p < 0,05). To odpovídalo 24% snížení průměrného skóre 7. den léčby u trazodonu OAD a 17% snížení u placeba.

Trazodon OAD vs. venlafaxin XR

Ve studii, již se účastnilo 324 pacientů, byl prokázán rychlejší nástup antidepresivního efektu u trazodonu OAD (dávka 150 mg/den v 1. týdnu) než u venlafaxinu XR (dávka 75 mg/den v 1. týdnu). Zlepšení skóre HAM-D17 bylo následující: −4,3 bodu při léčbě trazodonem OAD vs. −3,5 bodu při léčbě venlafaxinem XR (95% CI −1,5 až –0,2; p < 0,05). To odpovídalo 18% snížení průměrného skóre 7. den léčby u trazodonu OAD a 15% snížení u venlafaxinu XR. Na konci studie (56. den) byl venlafaxin XR účinnější než trazodon OAD v populaci všech randomizovaných pacientů (ITT), v případě populace účastníků bez odchylek od protokolu (PP) ovšem byly obě terapie srovnatelně účinné. Intenzita depresivního onemocnění poklesla v obou skupinách ze střední do mírné intenzity.

Bezpečnost

V obou studiích byly nežádoucí příhody v trazodonových ramenech většinou mírné až střední intenzity. Nejčastěji šlo o bolesti hlavy, ospalost, závratě, sucho v ústech a nevolnost. Závažné nežádoucí příhody se objevily pouze ve 3 případech v každé studii. K vysazení trazodonu vedly nejčastěji závratě, sedativní efekt a prodloužení intervalu QT.

Závěr

Časný účinek antidepresiva je považován za prediktivní marker udržitelné léčebné odpovědi, a naopak jeho nepřítomnost predikuje terapeutický neúspěch. Trazodon je podle tohoto systematického přehledu s OAD formulací i podle studií s jinými lékovými formami spojen s časným nástupem účinku, rychlejším než v případě aktivních komparátorů. V dávce 150 mg/den inhibuje transportér SERT a má afinitu k několika subtypům serotoninových receptorů, k adrenergním receptorům α1 a α2 a velmi nízkou afinitu k histaminovým receptorům H1. Časný nástup účinku je podle autorů systematického přehledu pravděpodobně vyvolán synergií tohoto farmakologického působení.

(lexi)

Zdroj: Albert U., Lamba P., Stahl S. M. Early response to trazodone once-a-day in major depressive disorder: review of the clinical data and putative mechanism for faster onset of action. CNS Spectr 2021; 26 (3): 232–242, doi: 10.1017/S1092852921000304.Štítky
Praktické lékařství pro dospělé Psychiatrie
Partner sekce
Nejnovější kurzy
Depresivní porucha v gerontopsychiatrii
Autoři: doc. MUDr. Martina Zvěřová, Ph.D.

Diagnostika a léčba deprese pro ambulantní praxi
Autoři: MUDr. Jan Hubeňák, Ph.D

Kombinace antidepresiv
Autoři: Prof. MUDr. Eva Češková, CSc.

Deprese v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. Radim Kubínek

Úzkostné poruchy
Autoři: MUDr. Miroslav Sekot

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se