Variabilita dávkování topických kortikosteroidů nemá významný vliv na jejich kožní absorpci

2. 11. 2018

Jako nástroj pro standardizovanou aplikaci polotuhých přípravků s obsahem kortikosteroidů jsou navrženy jednotky špičky prstu (FTU – fingertip units). I tato koncepce dávkování s sebou ale nese riziko variability. V letošním roce byla publikována první studie, která hodnotila rozdíly v aplikované dávce při použití této koncepce a její vliv na topickou absorpci léčiva.

Standardizované dávkování topických přípravků

Jednotky FTU jsou ve Velké Británii navrženy pro snadnější komunikaci lékaře s pacientem při diskusi o aplikaci a dávkování topické léčby. Jedna FTU odpovídá množství krému vytlačeného z tuby s otvorem o průměru 5 mm o délce, která se rovná délce posledního článku ukazováčku (od kožní linky oddělující poslední článek po špičku prstu). To znamená 0,49 g krému u mužů a 0,43 g krému u žen. Toto množství je třeba rozetřít na plochu odpovídající ploše 2 dlaní se spojenými prsty, což znamená 312 cm2 u mužů a 257 cm2 u žen. Krátké poučení pacientů o této koncepci dávkování topických přípravků má zmírnit obavy uživatelů z nadměrného množství užívaných kortikosteroidů a předejít nedostatečnému dávkování.

Metodika a průběh studií

Britští vědci ve své práci měřili normalizovanou dávku 1% hydrokortisonu v krému a v masti aplikovanou na 1 cm2 pokožky u osob před edukací a po edukaci týkající se dávkování dle koncepce FTU. Normalizovaná dávka byla vypočtena jako hmotnost aplikovaného přípravku v mg dělená plochou aplikace v cm2.

Poté hodnotili, zda variabilita aplikované dávky ovlivní kožní absorpci hydrokortisonu, a to u 6 dobrovolníků.

Dále ve studii s pomocí vzorků prasečí kůže sledovali transdermální přestup hydrokortisonu během 26 hodin in vitro při aplikaci tenké (2 mg/cm2) a silné vrstvy (9 mg/cm2) léčivého přípravku.

Výsledná zjištění

Vliv krátké edukace na variabilitu aplikované dávky topických přípravků

Do první studie bylo zařazeno 24 zdravých dobrovolníků (14 mužů a 10 žen) průměrného věku 27 let, kteří aplikovali topické kortikosteroidy v rukavicích na model předloktí. S předchozí lokální aplikací topických přípravků mělo zkušenost 9 z nich.

Výsledky ukázaly, že po edukaci nanášeli účastníci větší dávky a roztírali je na větší plochu než před edukací, což vedlo k menší normalizované dávce přípravku. Před edukací činila normalizovaná dávka 4,7 ± 8,7 mg/cm2, po edukaci 2,0 ± 2,4 mg/cm2.

I když většina účastníků aplikovala před edukací relativně přijatelné normalizované dávky, krátké poučení bylo přínosem zejména u osob se špatnou technikou nanášení přípravku. Edukace snížila maximální normalizovanou dávku u krému ze 37 na 8 mg/cm2 a u masti ze 48 na 14 mg/cm2.

Závislost absorpce topického hydrokortisonu na aplikované dávce

Studie s účastí dobrovolníků ukázala, že silnější aplikovaná vrstva topického 1% hydrokortisonu v krému i v masti vede k významně větší absorpci léčivé látky do stratum corneum než tenká aplikovaná vrstva.

Toto pozorování potvrdila i studie in vitro s delší dobou sledování. Po 6hodinové expozici byly ovšem zjištěné rozdíly malé a proporčně neodpovídaly aplikované normalizované dávce.

Výsledky také naznačily, že po aplikaci topických kortikosteroidů v testovaném rozmezí normalizovaných dávek dochází jen k malé systémové absorpci hydrokortisonu a obecně je absorpce větší při vyšší normalizované dávce.

Závěr

Tato práce ukázala, že po krátké edukaci mohou pacienti nebo osoby, které o ně pečují, nanášet konzistentní a dostatečné dávky topických kortikosteroidů a minimalizovat tak variabilitu absorpce hydrokortisonu v krému či v masti i riziko nedostatečného dávkování či předávkování. Výsledky navíc přinášejí další důkazy, že riziko systémové absorpce je při léčbě topickými kortikosteroidy nízké, a to i při běžné variabilitě dávky dané technikou nanášení.

(zza)

Zdroj: Paterson D. A., Hallier J., Jenkins E. et al. Is the skin absorption of hydrocortisone modified by the variability in dosing topical products? Pharmaceutics 2018 Mar; 10 (1): 9, doi: 10.3390/pharmaceutics10010009.Štítky
Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se