Účinnost inovativní aerosolové pěny kombinující kalcipotriol a betametazon-dipropionát u pacientů s psoriázou

4. 11. 2015

Ve srovnání se základní terapií psoriázy prokázalo vyšší účinnost a méně vedlejších účinků spojení kalcipotriolu a betametazon-dipropionátu. Jeho použití ve formě masti či gelu je vhodné pro pacienty s mírnou až středně těžkou formou nemoci. Inovativní lékovou formou je pak aerosolová pěna kombinující právě tato dvě léčiva.

Ve srovnání se základní terapií psoriázy prokázalo vyšší účinnost a méně vedlejších účinků spojení kalcipotriolu a betametazon-dipropionátu. Jeho použití ve formě masti či gelu je vhodné pro pacienty s mírnou až středně těžkou formou nemoci. Inovativní lékovou formou je pak aerosolová pěna kombinující právě tato dvě léčiva. Srovnáním její účinnosti s jinými lékovými formami, eventuálně s monoterapií se zabývala studie publikovaná v časopisu Clinical Drug Investigation. 

Psoriáza je chronické kožní onemocnění, pro které jsou charakteristická ohraničená zarudlá ložiska s odlupujícími se šupinkami. Současná léčba spočívající v lokální aplikaci přípravků na postižené místo zůstává základem terapie u více než 80 % pacientů. Nejčastěji se doporučuje použití kortikosteroidů a derivátů vitaminu D, a to monoterapii i v kombinaci (např. kalcipotriol [Cal] a betametazon-dipropionát [BD]). 

Francouzští autoři srovnávali účinnost Cal/BD aerosolové pěny s Cal/BD mastí, BD aerosolovou pěnou a směsí pomocných látek pro tvorbu aerosolové pěny přípravku Cal/BD. Každý ze 24 účastníků studie užíval současně všechny přípravky aplikované na čtyři předem stanovené cílové oblasti o velikosti 5 cmna rukou, nohou nebo trupu. Aplikace probíhala denně (6× týdně, vyjma neděle) po dobu 4 týdnů. U každého pacienta bylo místo k danému produktu přiřazeno náhodně. Aplikace aerosolu spočívala v nastříkání přímo na testované místo, mast byla aplikována pomocí pipety. Přípravky byly následně jemně vmasírovány rukou v rukavici a místo bylo překryto gázou. Primárním sledovaným parametrem účinnosti byla změna v celkovém klinickém skóre (celkové zarudnutí, šupinatost a tloušťka poškození). Sekundární cíle zahrnovaly ultrasonografické změny v celkové tloušťce pokožky a případné nežádoucí účinky.

Kontinuální zlepšení bylo patrné u všech pacientů s aktivní léčbou po celou dobu studie. Přesto v místech, kam byla aplikována aerosolová pěna Cal/BD, bylo po 4 týdnech léčby dosaženo největších změn celkového zarudnutí, šupinatosti a tloušťky léze. Změny v celkovém klinickém skóre byly také výraznější než při použití Cal/BD masti. Jedenácti pacienty bylo hlášeno 17 nežádoucích účinků, nejčastěji byla udávána bolest hlavy. Mimo to nebyly zjištěny nežádoucí účinky na kůži a psoriatických lézích ani jiné nežádoucí účinky spojené s podávanou léčbou.

Studie tak prokázala lepší antipsoriatický efekt Cal/BD aerosolové pěny oproti Cal/BD masti, BD pěně a farmakologicky neaktivní směsi pomocných látek pro tvorbu pěny. Výhodou je také prokázaná vyšší absorpce léčivých látek z pěny do kůže ve srovnání s mastí. Aerosolová pěna by tak mohla představovat efektivnější a bezpečnější lékovou formu využívanou v léčbě psoriázy, a to i přes relativně krátké období studie a omezenou velikost vzorku účastníků. 

V léčbě lupénky je třeba brát v úvahu rovněž to, jakou formu přípravku pacient preferuje. Pohodlnost aplikace, časová nenáročnost a pozorovaná účinnost jsou klíčovými faktory ovlivňujícími adherenci pacientů k léčbě. Aerosolová pěna představuje uživatelsky pohodlnou lékovou formu, která je dobře účinná a redukuje omezení v každodenním životě.

(ave)

Zdroj: Queille-Roussel C., Olesen M., Villumsen J., Lacour J. P. Efficacy of an innovative aerosol foam formulation of fixed combination calcipotriol plus betamethasone dipropionate in patients with psoriasis vulgaris. Clin Drug Investig 2015; 35 (4): 239–245, doi: 10.1007/s40261-015-0269-7.Štítky
Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se