Účinnost a bezpečnost kombinace kalcipotriolu a betametazonu v léčbě psoriázy u dospívajících

16. 8. 2015

Ložisková psoriáza má relativně vysokou prevalenci u dospívajících, což má významný dopad na kvalitu života i sociální interakci nemocných. Nedávno provedený výzkum se zaměřil na užití fixní kombinace kalcipotriolu a betametazonu v terapii psoriázy kštice. Z výsledků vyplývá, že léčba je nejen bezpečná, ale také velmi efektivní.

Úvod

Psoriáza je jednou z nejčastějších chronických kožních chorob a postihuje asi 1–3 % populace. Celková prevalence této nemoci u jedinců mladších 18 let se pohybuje kolem 0,7 %. Právě ve věkové skupině adolescentů onemocnění výrazně zhoršuje kvalitu života a narušuje sociální rozvoj nemocných. Na vině jsou zejména viditelná ložiska a psoriáza kštice, která je u této věkové skupiny poměrně častou záležitostí. Psoriáza kštice může navíc v závažných případech způsobit rozvoj alopecie. Primárním cílem této studie tak bylo zhodnotit bezpečnost terapie kalcipotriolem a betametazonem při aplikaci jedenkrát denně do postižených oblastí na kštici. Sekundárním cílem výzkumu bylo posouzení účinnosti terapie.

Metody studie

Multicentrická studie v klinické fázi II zahrnovala pacienty ve věku 12 až 17 let se středně závažnou až závažnou psoriázou postihující více než 10 % skalpu podle hodnotící škály Investigator’s Global Assessment (IGA). 8týdenní studie se zúčastnilo 78 pacientů z Kanady, Francie a Velké Británie. Terapie zahrnovala aplikaci kalcipotriolu (50 μg/g) a betametazonu (0,5 mg/g) jednou denně do postižené oblasti. Pacientům bylo povoleno užívání dalších antipsoriatických léků na končetiny, trup a obličej kromě kortikosteroidů. V oblasti kštice však nebylo dovoleno užívání žádných dalších preparátů.

Výsledky studie

27 pacientů (35 %) nahlásilo během výzkumu celkem 64 nežádoucích reakcí. Většinou se klasifikovaly jako mírné (33/64) nebo středně závažné (22/64) nežádoucí účinky. Nejčastěji se jednalo o komplikace v podobě bolestí hlavy (n = 4; 5 %), infekcí horních cest dýchacích (n = 4; 5 %) a snížení množství vápníku v moči (n = 3; 4 %). V průběhu studie tak nedošlo k rozvoji žádných závažných nežádoucích účinků, například v podobě hyperkalcémie. Na konci studie došlo u 66 pacientů (85 %) k vymizení nebo téměř úplnému vymizení klinických příznaků podle škály IGA. Celkově na konci léčby hodnotilo 87 % pacientů své zdravotní obtíže jako velmi mírné. Navíc u 75 (96 %) pacientů došlo k úplnému, nebo alespoň částečnému ústupu subjektivního příznaku v podobě svědění.

Aplikace kombinace kalcipotriolu a betametazonu jednou denně tak podle výsledků výzkumu představuje účinnou a zároveň bezpečnou metodu v terapii ložiskové psoriázy kštice.

(holi)

Zdroj: Gooderham M. et al. Safety and efficacy of calcipotriol plus betamethasone dipropionate gel in the treatment of scalp psoriasis in adolescents 12-17 years of age. Br J Dermatol. 2014 Dec. 171 (6): 1470–7; doi: 10.1111/bjd.13235Štítky
Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se