Topický hydrokortison-17-butyrát v terapii zánětlivých onemocnění kůže

2. 7. 2018

Topicky podávané glukokortikoidy se liší svou účinností i rizikem vyvolání nežádoucích účinků. Při výběru správného léčiva pro správného pacienta je třeba zvážit poměr přínosů a rizik, a proto němečtí dermatologové číselně vyjádřili a porovnali tento poměr u nejpoužívanějších topických kortikoidů. Jednoho z nejlepších výsledků dosáhl hydrokortison-17-butyrát, který má středně silný protizánětlivý účinek a nízké riziko systémových nežádoucích účinků.

Úvod

Hydrokortison-17-butyrát patří do 4. generace kortikoidů. Jedná se o nehalogenovaný ester hydrokortisonu se středně silným účinkem, vysokou protizánětlivou aktivitou, avšak slabším antiproliferativním účinkem, což má za následek snížení rizika atrofogenních a některých systémových nežádoucích účinků.

Léčivo je snadno uvolňováno z topických přípravků, k dispozici je jako 0,1% kožní krém, mast, emulze nebo roztok. Rychlý metabolismus v játrech přispívá k jeho nízké systémové aktivitě. Hydrokortison-17-butyrát (v ČR dostupný pod názvem Locoid) je indikován k léčbě povrchových dermatóz, jež nejsou mikrobiálního původu a reagují na terapii kortikoidy. Jedná se například o atopickou dermatitidu nebo psoriázu. Je indikován k léčbě těch afekcí, u kterých aplikace slaběji účinných kortikosteroidů nevede k dostatečné odpovědi na terapii, a také k udržovací léčbě dermatóz, které byly léčeny účinnějšími kortikosteroidy.

Farmakodynamika léčiva

Hydrokortison-17-butyrát má rychle nastupující protizánětlivý a vazokonstrikční účinek, potlačuje tak zánětlivou reakci a příznaky nejrůznějších kožních lézí včetně pruritu. Mechanismus účinku na molekulární úrovni spočívá ve vazbě na intracelulární receptory, přičemž údaje z experimentálních systémů prokazují několikanásobně vyšší afinitu hydrokortison-17-butyrátu v porovnání s neesterifikovaným hydrokortisonem. Hydrokortison-17-butyrát se navíc silně váže na leukocyty, tyto faktory společně s vysokou lipofilitou mohou vysvětlit silný protizánětlivý účinek léčiva. Kromě toho vykazuje také silný vazokonstrikční účinek srovnatelný s „velmi silnými“ glukokortikoidy klobetasol-propionátem a fluocinonidem.

Stanovení terapeutického indexu

Německá dermatologická společnost vyvinula specifický terapeutický index jako užitečnou pomůcku při porovnávání nejběžněji předepisovaných topických kortikoidů. Tento terapeutický index porovnává léčebný efekt (vazokonstrikci, účinnost v terapii atopické dermatitidy v porovnání s ostatními glukokortikoidy) a potenciál indukovat nežádoucí účinky (atrofii kůže, potlačení osy hypothalamus–hypofýza, alergenní potenciál).

Topické glukokortikoidy s vysokým terapeutickým indexem vykazují silný účinek, který zcela převažuje jejich riziko systémových a lokálních nežádoucích účinků. Nejvyšší stanovená hodnota specifického terapeutického indexu v současnosti činí 2,0. Terapeutický index hydrokortison-17-butyrátu byl stanoven právě na 2,0. Nejvyššího terapeutického indexu se podařilo dosáhnout dále i hydrokortison-17-butyrátu-21-propionátu, přičemž obě léčiva dosáhla stejného hodnocení ve všech sledovaných parametrech (vazokonstrikce, účinnost, atrofogenní účinky, suprese osy hypothalamus–hypofýza, alergenní potenciál). Pro ilustraci: terapeutický index betamethason-valerátu byl stanoven na 1,2 a hydrokortisonu na 1,0.

Bezpečnost a tolerabilita

Hydrokortison-17-butyrát se vyznačuje silným místním protizánětlivým účinkem a slabou systémovou aktivitou. V testech toxicity byla u hydrokortison-17-butyrátu prokázána srovnatelná toxicita s hydrokortison-17-butyrátem-21-propionátem a nižší toxicita v porovnání s dalšími topickými glukokortikoidy, například betamethason-17-valerátem. Léčivo vykazuje nízký atrofogenní potenciál a velmi dobrý index kožní iritace. Systémové nežádoucí účinky v podobě adrenální suprese jsou velmi vzácné, odložený typ hypersenzitivity byl pozorován ve většině případů v důsledku reakce na pomocné látky.

Závěr

Hydrokortison-17-butyrát je středně silný nehalogenovaný ester hydrokortisonu s příznivým poměrem přínosů a rizik užívaný v terapii zánětlivých onemocnění kůže. Účinnost léčiva je srovnatelná s betamethason-17-valerátem, systémové účinky jsou však méně výrazné. Účinnost a bezpečnost hydrokortison-17-butyrátu byla prokázána řadou studií v terapii různých onemocnění kůže, mezi něž patří psoriáza či atopická dermatitida, a to i u dětských pacientů. Jeho terapeutický index činí 2,0; hydrokortison-17-butyrát je tak bezpečným a účinným léčivem v terapii řady zánětlivých onemocnění kůže.

(holi)

Zdroje: 
1. Fölster-Holst R., Abeck D., Torrelo A. Topical hydrocortisone 17-butyrate 21-propionate in the treatment of inflammatory skin diseases: pharmacological data, clinical efficacy, safety and calculation of the therapeutic index. Pharmazie 2016 Mar; 71 (3): 115–121, doi: 10.1691/ph.2016.5706.
2. SPC Locoid 0,1%. Dostupné na: http://www.sukl.czŠtítky
Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se