Troxuretin prokázal příznivý efekt na diabetem indukované vaskulární poškození

13. 5. 2016

Diabetes mellitus je onemocnění, pro které jsou typické mikro- i makrovaskulární komplikace, jež nepříznivě ovlivňují funkci řady orgánů. V etiologii vaskulárního poškození hraje u diabetu významnou roli oxidační stres. Cílem studie publikované v International Journal of Endocrinology and Metabolism bylo prověřit antioxidační efekt troxerutinu na histopatologické změny aorty u samců potkanů kmene Wistar.

Inzerce

Samci potkanů kmene Wistar byli náhodně rozděleni do čtyř skupin, které čítaly po 8 jedincích. První byla kontrolní skupina zdravých zvířat. Do druhé skupiny byli rovněž zařazeni zdraví jedinci, kterým byl ovšem podáván troxerutin. Třetí skupinu tvořili potkani s diabetem mellitem (indukovaným intraperitoneální injekcí streptozocinu v dávce 50 mg/kg). Potkanům ve čtvrté skupině byl rovněž indukován diabetes, zároveň jim byl podáván troxerutin. Lék byl druhé a čtvrté skupině podáván perorálně v dávce 150 mg/kg/den po dobu jednoho měsíce.

Po měsíci byli všichni potkani usmrceni a byla jim odebrána hrudní aorta. Část aorty byla fixována v 10% formalinu a podrobena histologickému vyšetření. Druhá část byla zmražena v tekutém dusíku a následně v ní byla stanovena hladina malondialdehydu (MDA), který je hlavním produktem peroxidace lipidů. Byla stanovena i aktivita antioxidačních enzymů superoxiddismutázy (SOD) a glutathionperoxidázy (GPX).

Diabetičtí potkani měli v tunica intima a media aorty signifikantně více lipidových depozit než zdravé kontroly. Rovněž míra lipidové peroxidace byla v aortální tkáni diabetických potkanů signifikantně zvýšená v porovnání se zdravými zvířaty (p < 0,05). Troxerutin u diabetických potkanů statisticky významně redukoval míru a závažnost všech cévních poškození. Podání troxerutinu u diabetické skupiny také vedlo k významnému poklesu hladiny MDA (5,1 ± 0,3 vs. 9,3 ± 1,2 nmol/ml; p < 0,01) a zvýšení aktivity GPX v porovnání s neléčenou diabetickou skupinou.

Studie ukázala, že podání troxerutinu může významně zmírnit vaskulární komplikace vyvolané diabetem mellitem. Tento efekt je zprostředkován příznivým působením troxerutinu jednak na aktivitu antioxidačních systémů, ale také na snížení míry peroxidace lipidů.

(zzka)

Zdroj: Badalzadeh R. Beneficial effect of troxerutin on diabetes-induced vascular damages in rat aorta: histopathological alterations and antioxidation mechanism. Int J Endocrinol Metab 2015 Apr 30; 13 (2): e25969; doi: 10.5812/ijem.25969.Štítky
Angiologie Dětská kardiologie Interní lékařství Kardiologie Praktické lékařství pro dospělé
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se