Kyselina acetylsalicylová v primární prevenci kardiovaskulárních onemocnění u pacientů s diabetem mellitem 2. typu

15. 4. 2016

Kyselina acetylsalicylová (ASA) má účinky antiagregační, antipyretické, analgetické a antiflogistické. Jejího antiagregačního efektu se dá využít v rámci primární prevence kardiovaskulárních onemocnění (KVO). Následující článek shrnuje výsledky studie, jejímž cílem bylo zjistit efektivitu podání ASA v primární prevenci u pacientů s diabetem mellitem (DM) 2. typu.

Inzerce

ASA v primární prevenci KVO

Kardiovaskulární onemocnění jsou hlavní příčinou hospitalizací i úmrtí u pacientů s DM 2. typu. Incidence KVO je u diabetiků 2× vyšší než v populaci bez diabetu. Z tohoto důvodu je kromě vlastní terapie DM důležitá také primární prevence KVO. V jejím rámci se doporučují režimová opatření a změna životního stylu. Dále k ní patří snaha o kontrolu a kompenzaci hypertenze, glykemie a lipidogramu.

Indikovaná je rovněž protidestičková terapie. Použití kyseliny acetylsalicylové (ASA) doporučují například guidelines Americké diabetologické asociace (ADA) u všech pacientů se zvýšeným kardiovaskulárním rizikem (věk u mužů > 50 let nebo u žen > 60 let a minimálně jeden další rizikový faktor: KVO v rodinné anamnéze, hypertenze, kouření, dyslipidemie, albuminurie).

Navzdory jejímu častému užívání nebyly u pacientů s DM 2. typu dostatečně zdokumentovány účinky a poměr přínosu a rizika ASA. Italská studie z roku 2015 se proto zabývala přínosem podávání kyseliny acetylsalicylové v primární prevenci KVO u pacientů s DM 2. typu a hypertenzí. 

Cíle a metodika studie

Do studie bylo zahrnuto 219 pacientů s DM 2. typu a hypertenzí, kteří byli rozděleni do dvou skupin. První skupině byl podáván pouze amlodipin 5 mg/den, druhé byla k amlodipinu přidána ještě ASA v dávce 100 mg/den.

Léčba probíhala 3 měsíce. Pacienti, u kterých po této době došlo k dostatečnému snížení krevního tlaku, dále již ve studii nepokračovali. Pokud nebyla kontrola tlaku dostatečná, byla dávka amlodipinu zvýšena na 10 mg/den a v léčbě se pokračovalo další 3 měsíce.

Výsledky

Sledovány byly biomarkery kardiovaskulárního rizika zahrnující vysoce senzitivní CRP (hs-CRP), adiponektin (ADN), TNF-α, IL-1β, solubilní CD40 ligand (sCDL40) a myeloperoxidázu (MPO).

U skupiny nemocných léčených kombinací amlodipinu 5 mg a ASA 100 mg byla proti stavu na začátku terapie zjištěna statisticky významná úprava hodnot některých biomarkerů: snížení hs-CRP o 15,0 %, TNF-α o 21,7 %, MPO o 9,7 % a sCDL40 o 15,7 % a zvýšení ADN o 15 %. Při monoterapii amlodipinem se hodnoty hs-CRP snížily o 10,5 %, TNF-α o 14,3 %, MPO o 5,1 %, sCDL40 o 13,6 % a hodnoty ADN se zvýšily o 9,7 %. Úprava hodnot biomarkerů byla tedy výraznější při podání kombinace amlodipinu a ASA. Podobné výsledky byly zjištěné i u pacientů, kterým byla dávka amlodipinu zvýšena na 10 mg/den. Na hladiny IL-1β ani na hodnoty krevního tlaku nemělo přidání ASA žádný efekt. Nebyly zjištěné žádné závažné nežádoucí příhody.

Závěr

Přidání kyseliny acetylsalicylové k léčbě amlodipinem neovlivní hypertenzi ani hodnoty IL-1β, ale může významně upravit hladiny některých biomarkerů kardiovaskulárního rizika. Použití kyseliny acetylsalicylové v primární prevenci může tedy být pro pacienty s DM 2. typu a hypertenzí přínosem.

(idav)

Zdroj: Derosa G., Mugellini A., Pesce R. M. et al. A study about the relevance of adding acetylsalicylic acid in primary prevention in subjects with type 2 diabetes mellitus: effects on some new emerging biomarkers of cardiovascular risk. Cardiovasc Diabetol 2015 (14): 95; doi: 10.1186/s12933-015-0254-8.Štítky
Angiologie Dětská kardiologie Interní lékařství Kardiologie Praktické lékařství pro dospělé
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více

MAPA ROUŠEK Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP a další materiál. Vyplňte náš dotazník. Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP.