Zvýšené riziko ischemické CMP při zahájení léčby warfarinem u pacientů s fibrilací síní

13. 4. 2018

V průběhu dvou klinických hodnocení perorálních inhibitorů faktoru Xa pro antikoagulační léčbu pacientů s fibrilací síní (FIS) bylo pozorováno zvýšené riziko cévní mozkové příhody (CMP) u pacientů, kteří byli po ukončení studie převedeni na warfarin. Prezentovaná studie zkoumala data z reálné klinické praxe ve Spojeném království a toto pozorování potvrdila.

Metodika studie

Autoři provedli vnořenou (nested) analýzu případů a kontrol na kohortě 70 766 pacientů s FIS, jejichž data byla zanesena do registru UK Clinical Practice Research Datalink mezi lety 1993 a 2008. Ke každému případu CMP bylo náhodně přiřazeno 10 kontrol s odpovídajícím věkem, pohlavím, datem diagnózy FIS a dobou od diagnózy.

Pro stanovení relativního rizika (RR) CMP v době < 30 dní, 31−90 dní a > 90 dní od zahájení terapie warfarinem byla použita podmíněná logistická regrese.

Výsledky

Během doby sledování se CMP vyskytla celkem u 5 519 pacientů. Užívání warfarinu bylo spojeno se 71% zvýšením rizika CMP v prvních 30 dnech užívání (RR 1,71; 95% interval spolehlivosti [CI] 1,39−2,12). V dalším období léčby byl pozorován pokles rizika CMP (31−90 dnů od zahájení terapie bylo RR 0,50; 95% CI 0,34−0,75; v období > 90 dní RR činilo 0,55; 95% CI: 0,50−0,61).

Závěr

Pacienti zahajující léčbu warfarinem mohou mít zvýšené riziko CMP zejména během prvních 30 dnů od zahájení terapie. Tento jev může být způsoben přechodným hyperkoagulačním stavem na počátku léčby, nicméně pro potvrzení této hypotézy jsou třeba další výzkumy.

(este)

Zdroj: Azoulay L., Dell’Aniello S., Simon T. A. et al. Initiation of warfarin in patients with atrial fibrillation: early effects on ischaemic strokes. Eur Heart J 2014; 35: 1881–1887, doi: 10.1093/eurheartj/eht499.Štítky
Interní lékařství Kardiochirurgie Kardiologie Neurologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se