Vyrušení efektu dabigatranu pomocí idarucizumabu u pacienta podstupujícího transplantaci srdce

13. 2. 2018

Odhaduje se, že v Evropě postihuje fibrilace síní téměř 6 milionů lidí. Velký pokrok v prevenci tromboembolických příhod a jejich devastujících následků u těchto pacientů přinesla na vitaminu K nezávislá nová perorální antikoagulancia (NOACs). Jejich použití ovšem dlouhou dobu komplikovala absence antidota, které by umožňovalo zrušit jejich antikoagulační účinek v případě závažného krvácení nebo před neplánovanou operací. Autoři následujícího článku recentně publikovaného v Thrombosis Journal představují kazuistiku muže léčeného dabigatranem, u kterého bylo použito nové antidotum idarucizumab ke zrušení antikoagulačního účinku tohoto NOAC před transplantací srdce.

Dabigatran a jeho antidotum idarucizumab

Dabigatran je přímý inhibitor trombinu. Ve studiích i v reálné praxi prokázal lepší účinnost a bezpečnostní profil než antagonisté vitaminu K. V Evropě se dabigatran využívá k prevenci tromboembolie u pacientů s fibrilací síní a v primární a sekundární prevenci žilní tromboembolie. Nejvyšších plazmatických hladin a plné antikoagulační aktivity je dosaženo 2 hodiny po užití léku, eliminován je převážně ledvinami (80 %). Při normální funkci ledvin se biologický poločas dabigatranu pohybuje mezi 12 a 17 hodinami, u pacientů se sníženou filtrační schopností ledvin může dojít k prodloužení až na 28 hodin. 

V současné době je již k dispozici antidotum dabigatranu – idarucizumab. Jedná se o humanizovaný fragment protilátky, který se váže specificky na dabigatran a pomocí něhož lze v případě potřeby dosáhnout rychlého zrušení účinku dabigatranu.

Popis případu

45letý muž byl zařazený na čekací listinu transplantace srdce pro konečné stadium ischemického srdečního selhání. V rámci tromboprofylaxe při fibrilaci síní užíval dabigatran. Ve chvíli nalezení vhodného dárce srdce byl pacient 12 hodin po užití poslední dávky dabigatranu. Prodloužený aktivovaný parciální tromboplastinový čas potvrdil antikoagulační aktivitu dabigatranu. Po uvedení do celkové anestezie před zahájením mimotělního oběhu mu byly podány dva bolusy 2,5 g idarucizumabu. Následná ortotopická transplantace srdce proběhla pod plnou heparinizací, byly podány 4 čerstvé zmražené plazmy a krevní destičky. Po 3 dnech od operace byl celkový odpad z hrudního drénu 1125 ml, další krevní deriváty již pacient nepotřeboval. Pooperační období proběhlo bez závažných příhod.

Závěr

Podle autorů této kazuistiky je idarucizumab užitečné, rychle působící a účinné antidotum dabigatranu i u nemocných podstupujících transplantaci srdce. Možnost zvrátit účinek dabigatranu představuje u pacientů čekajících na transplantaci srdce velkou výhodu, a měla by proto být brána v úvahu při výběru nejvhodnějšího perorálního antikoagulans.

(epa)

Zdroj: Tralhão A., Aguiar C., Ferreira J. et al. Dabigatran reversal with idarucizumab in a patient undergoing heart transplantation: first European report. Thromb J 2017 Sep 5; 15: 23, doi: 10.1186/s12959-017-0147-z.Štítky
Interní lékařství Kardiochirurgie Kardiologie Neurologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se