Vliv volby antikoagulans na spontánní echokontrast v levé síni

7. 6. 2019

Při jícnové echokardiografii je v levé síni možné pozorovat nejen přítomnost trombů, ale i takzvaný spontánní echokontrast (SEK), který je obrazem stázy krve. Jak vlastní přítomnost, tak intenzita SEK byly označeny za významné prediktory rizika tromboembolických příhod, zejména u pacientů s nevalvulární fibrilací síní. Byla popsána řada faktorů predisponujících ke vzniku SEK levé síně. Je otázkou, zda jedním z těchto faktorů může být i zvolená modalita antikoagulační léčby u pacientů s fibrilací síní. Dabigatran v plné dávce je v této indikaci spojen s nižším rizikem mozkové příhody a systémové embolizace než antikoagulační léčba warfarinem. Srovnáním těchto dvou antikoagulancií se zabývala retrospektivní studie japonských autorů.

Inzerce

Metodika studie

Soubor studie tvořili pacienti s nevalvulární fibrilací síní léčení dabigatranem či warfarinem, kterým byla provedena jícnová echokardiografie před ablační léčbou arytmie. Intenzita spontánního echokontrastu byla hodnocena na 4stupňové škále, přičemž 0 představovala absenci echokontrastu, 1 mírný, 2 střední a 3 závažný SEK. Skupiny, z nichž každá čítala 65 pacientů, byly porovnány z hlediska přítomnosti a závažnosti SEK, multivariační analýzou byly zhodnoceny další související charakteristiky.

Výsledky

Mezi skupinami pacientů nebyly významné rozdíly ve věku, skóre CHADS2, velikosti levé síně ani v parametrech toku ouškem levé síně. Ve skupině antikoagulované warfarinem však významně více pacientů vykazovalo SEK v levé síni intenzity 2. či vyššího stupně − byl pozorován u 20 pacientů léčených warfarinem a pouhých 2 pacientů léčených dabigatranem (p < 0,001). I dle multivariační analýzy byla přítomnost SEK intenzity 2. a vyššího stupně nezávisle spojena s neužíváním dabigatranu. Dalšími prediktory byly vysoká hladina mozkového natriuretického peptidu (BNP), přítomnost diabetu mellitu a perzistující fibrilace síní.

Závěr

Pacienti s nevalvulární fibrilací síní na antikoagulační terapii dabigatranem vykazovali nižší intenzitu spontánního echokontrastu v levé síni než ti, kteří byli léčení warfarinem. Tato intenzita je prediktorem rizika tromboembolismu.

(luko)

Zdroje:
1. Watanabe T., Shinoda Y., Ikeoka K. et al. Dabigatran exhibits low intensity of left atrial spontaneous echo contrast in patients with nonvalvular atrial fibrillation as compared with warfarin. Heart Vessels 2017; 32 (3): 326−332, doi: 10.1007/s00380-016-0871-5.
2. Zhao Y., Ji L., Liu J., Wu J. et al. Intensity of left atrial spontaneous echo contrast as a correlate for stroke risk stratification in patients with nonvalvular atrial fibrillation. Sci Rep 2016; 6: 27650, doi: 10.1038/srep27650.Štítky
Interní lékařství Kardiochirurgie Kardiologie Neurologie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×