Účinnost idarucizumabu u pacientů s renální insuficiencí

4. 12. 2019

Antikoagulans dabigatran i jeho antidotum idarucizumab jsou vylučovány ledvinami. Vliv narušené renální funkce na účinnost idarucizumabu však dosud nebyl popsán.

Mechanismy účinku a indikace

Dabigatran, který je jedním z non-vitamin K-dependentních perorálních antikoagulancií (NOACs), působí jako přímý inhibitor trombinu. Využívá se k prevenci embolizace u pacientů s fibrilací síní a k léčbě a profylaxi žilních trombóz.

Idarucizumab je humanizovaná monoklonální protilátka, která se s vysokou afinitou váže na dabigatran, čímž zabraňuje jeho dalšímu antikoagulačnímu působení. Na základě výsledků studie RE-VERSE AD je idarucizumab schválen pro nasazení u pacientů užívajících dabigatran v případě nekontrolovaného či život ohrožujícího krvácení nebo stavu vyžadujícího naléhavý chirurgický nebo jiný invazivní výkon. Jedna z analýz dat z této studie byla zaměřena na účinnost a bezpečnost idarucizumabu u pacientů s chronickým onemocněním ledvin (CKD).

Analyzovaná populace pacientů

Celkově bylo do studie RE-VERSE AD zařazeno 503 nemocných, z nichž 108 mělo normální funkci ledvin, 163 mírně sníženou (clearance kreatininu 50–80 ml/min), 127 středně sníženou (30–50 ml/min) a 91 těžce sníženou funkci ledvin (< 30 ml/min).

V porovnání s pacienty s normální funkcí ledvin byli nemocní s CKD starší, měli nižší body mass index (BMI), vyšší skóre CHADS2, častěji se jednalo o ženy a více se u nich vyskytovaly komorbidity jako arteriální hypertenze a srdeční selhání. Měli také vyšší průměrnou hladinu dabigatranu v plazmě, přestože častěji užívali redukovanou dávku léku.

Výsledná zjištění

Ke kompletní (100%) reverzi účinku dabigatranu hodnocené na základě dilutovaného trombinového času (dTT) došlo během 4 hodin po podání idarucizumabu téměř u všech pacientů (98,7 %), a to bez ohledu na funkci ledvin; přes 98 % pacientů mělo současně nulovou hladinu volného dabigatranu. Čas do zástavy krvácení a podíl pacientů s normální hemostázou při invazivních výkonech byly obdobné bez ohledu na renální funkce.

U pacientů s CKD docházelo významně častěji k opětovným vzestupu hladin dabigatranu: 56 % pacientů s těžkou, 29,1 % se střední a 9,2 % s lehkou renální insuficiencí mělo 12–24 hodin po podání antidota hladinu dabigatranu > 20 ng/ml, v porovnání s pouze 8,3 % pacientů s normální renální funkcí. Nemocní s těžkou renální insuficiencí měli vyšší 30- i 90denní mortalitu. Stav žádného z pacientů s normální a lehce sníženou renální funkcí nevyžadoval podání druhé dávky idarucizumabu, zatímco u 3 nemocných se středně těžkým a 5 nemocných s těžkým snížením funkce ledvin musela být druhá dávka podána.

Závěr

Studie prokázala, že idarucizumab je účinný v reverzi antikoagulační aktivity dabigatranu bez ohledu na renální funkce. I když u pacientů s renální insuficiencí dochází s odstupem od podání antidota častěji k opětovnému vzestupu hladiny dabigatranu, tento vzestup nemá vliv na rychlost zástavy krvácení ani na úroveň hemostázy v průběhu invazivních procedur.

(pab)

Zdroj: Eikelboom J. W., Van Ryn J., Reilly P. et. al. Dabigatran reversal with idarucizumab in patients with renal impairment. J Am Coll Cardiol 2019; 74 (14): 1760–1768, doi: 10.1016/j.jacc.2019.07.070.Štítky
Interní lékařství Kardiochirurgie Kardiologie Neurologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se