Účinnost a bezpečnost nových perorálních antikoagulancií při katetrizační ablaci pro fibrilaci síní

13. 3. 2019

Katetrizační ablace je podle současných poznatků bezpečnou a účinnou metodou antiarytmické terapie u pacientů s fibrilací síní. Hlavní otázkou zůstává volba vhodné periprocedurální antikoagulační terapie. Z výsledků několika recentních studií vyplývá, že nová perorální antikoagulancia (NOACs) jsou v porovnání s podáváním perorálního antikoagulans warfarinu bezpečnou a účinnou metodou antikoagulační terapie.

Úvod

U pacientů podstupujících katetrizační ablaci pro fibrilaci síní byla pozorována signifikantní redukce krvácení a tromboembolických komplikací při nepřerušené antikoagulační terapii warfarinem v porovnání s „přemostěním“ tohoto rizikového období pomocí nízkomolekulárních heparinů. V současnosti však stoupá počet nemocných užívajících chronicky nová perorální antikoagulancia. Vyvstává tak nová otázka, zda je podávání těchto léků bezpečné a účinné u pacientů podstupujících katetrizační ablaci v porovnání s warfarinem.

Metodika studií

Nová perorální antikoagulancia nebyla rutinně doporučována během katetrizační ablace v důsledku nedostatku validních klinických studií. V posledních letech však byly publikovány 3 výzkumné práce zabývající se použitím nových perorálních antikoagulancií během katetrizační ablace. Jedná se o studie VENTURE-AF, RE-CIRCUIT a AXAFA-AFNET. Všechny byly koncipovány jako multicentrické a otevřené, s podobnými inkluzními kritérii a skladbou pacientů. Rozdílem bylo užití konkrétních léčiv v jednotlivých studiích: ve studii VENTURE-AF byl pacientům podáván rivaroxaban v denní dávce 20 mg, ve studii RE-CIRCUIT dabigatran v dávce 150 mg 2× denně a ve studii AXAFA-AFNET apixaban v dávce 5 mg 2× denně. Všechny studie porovnávaly účinnost a bezpečnost těchto léčiv vůči warfarinu s terapeutickým rozmezím INR 2–3.

Výsledky analýzy

Studií se zúčastnilo celkem 1516 pacientů starších 18 let. Souhrnná analýza prokázala nižší míru závažného krvácení definovaného pomocí kritérií Mezinárodní společnosti pro trombózu a hemostázu (ISTH) při periprocedurální terapii novými perorálními antikoagulancii (2 %) v porovnání s podáváním warfarinu (4,9 %; poměr šancí [OR] 0,40; 95% interval spolehlivosti [CI] 0,16–0,99; p = 0,05). Analýza současně prokázala nižší incidenci srdeční tamponády při terapii novými perorálními antikoagulancii v porovnání s warfarinem (OR 0,27; 95% CI 0,07–0,97; p = 0,04).

Souhrnný složený cílový bod v podobě mortality, cévní mozkové příhody nebo tranzitorní ischemické ataky a závažného krvácení se ve všech studiích mezi jednotlivými skupinami signifikantně nelišil (OR 0,38; 95% CI 0,11–1,27; p = 0,11). Mezi terapeutickými skupinami současně nebyl nalezen signifikantní rozdíl v incidenci tromboembolických komplikací.

Závěr

Nová perorální antikoagulancia představují podle současných důkazů bezpečnou a efektivní metodu antikoagulační terapie během katetrizační ablace pro fibrilací síní. V návaznosti na výsledky těchto studií bylo v roce 2017 nepřerušené podávání NOACs zahrnuto do doporučených metod periprocedurální antikoagulační terapie.

(holi)

Zdroj: Cardoso R., Willems S., Gerstenfeld E. P. et al. Uninterrupted anticoagulation with non-vitamin K antagonist oral anticoagulants in atrial fibrillation catheter ablation: lessons learned from randomized trials. Clin Cardiol 2019 Jan; 42 (1): 198–205, doi: 10.1002/clc.23120.Štítky
Interní lékařství Kardiochirurgie Kardiologie Neurologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se