Štěstí v neštěstí aneb vliv antikoagulační léčby na závažnost iktu u fibrilace síní

25. 4. 2022

Recentní švýcarská studie hodnotila závažnost, komplikace a následky cévních mozkových příhod (CMP) u pacientů s fibrilací síní s ohledem na předchozí užívání antikoagulační terapie a její typ. Umožnila tak porovnání přímých perorálních antikoagulancií (DOACs) s antagonisty vitaminu K (VKAs).

Analyzovaná data

Práce publikovaná v loňském roce v prestižním časopisu Annals of Neurology čerpala ze švýcarského registru pacientů s CMP. Autoři hodnotili data z let 2014–2019. Porovnávali závažnost CMP při přijetí do nemocnice hodnocenou na škále NIHSS (National Institutes of Health Stroke Scale), využití intravenózní trombolýzy (IVT) nebo mechanické trombektomie, výskyt symptomatického intrakraniálního krvácení a funkční následky po 3 měsících hodnocené na modifikované Rankinově škále (mRS) u pacientů s fibrilací síní, kteří před CMP užívali DOACs nebo VKAs, případně antikoagulační terapii vůbec neužívali.

Výsledná zjištění

Průměrný věk pacientů činil 79,8 roku, poměr mužů a žen byl 51 : 49. Z celkového počtu 8179 pacientů bylo 1489 (18 %) před CMP na antikoagulační terapii VKAs, 1634 (20 %) užívalo DOACs (dabigatran, rivaroxaban, apixaban, edoxaban) a 5059 (62 %) tvořilo kontrolní skupinu, která antikoagulancia před CMP neužívala.

Závažnost CMP byla nejnižší u skupiny pacientů, kteří před CMP užívali DOACs (medián NIHSS = 4 vs. medián NIHSS u skupiny s VKAs = 6 vs. medián NIHSS u kontrolní skupiny = 7).

U indikovaných pacientů byla IVT podána nejčastěji v kontrolní skupině (74 % vs. skupina s VKAs 63 % vs. skupina s DOACs 15 %). K intrakraniálnímu krvácení došlo po IVT u 3,6 % pacientů v kontrolní skupině, u 4,6 % dříve léčených VKA a u 3,1 % s předchozí léčbou DOACs.

Pokud se týká následků CMP po 3 měsících, ve skupině, která před CMP užívala DOACs, byl zjištěn největší podíl pacientů (60 %) s příznivým výsledkem na Rankinově škále (0–2) v porovnání s 55 % pacientů ve skupině léčené před CMP VKAs.

Závěr

Užívání DOACs u pacientů s fibrilací síní bylo spojeno s menší závažností ischemické CMP při přijetí do nemocnice a méně častým podáním IVT v porovnání s pacienty s předchozí léčbou VKAs nebo zcela bez antikoagulační léčby. Za 3 měsíce po CMP měli pacienti léčení před touto příhodou DOACs méně často funkční následky než pacienti dříve léčení VKAs.

(dos)

Zdroj: Meinel T. R., Branca M., De Marchis G. M. et al. Prior anticoagulation in patients with ischemic stroke and atrial fibrillation. Ann Neurol 2021; 89 (1): 42–53, doi: 10.1002/ana.25917.Štítky
Interní lékařství Kardiochirurgie Kardiologie Neurologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se