Rivaroxaban versus dabigatran nebo warfarin v prevenci iktu u pacientů s fibrilací síní

26. 3. 2018

V časopisu Stroke byly publikovány výsledky metaanalýzy, jejímž cílem bylo porovnat účinnost a bezpečnosti rivaroxabanu s dabigatranem a warfarinem u pacientů s fibrilací síní v podmínkách reálné praxe.

Úvod

Používání perorálních antikoagulancií u pacientů s fibrilací síní významně snižuje riziko iktu, systémové tromboembolie a celkové mortality. Léčba warfarinem je však spojena s řadou komplikací, ke kterým patří nutnost monitorování, interakce s léky a potravou a potenciální riziko závažných krvácení.

Zavedení nových perorálních antikoagulancií (NOAC − non-vitamin K oral anticoagulants) do praxe výrazně změnilo možnosti prevence u těchto pacientů. Výsledky randomizovaných klinických studií ukázaly, že podávání NOAC v porovnání s warfarinem významně snižuje mortalitu, riziko iktu a tromboembolií, je spojeno s nižším výskytem závažných krvácení a s významným snížením výskytu intrakraniálního krvácení. Klinické studie jsou však prováděné na vysoce selektované skupině pacientů, zatímco v běžné klinické praxi jsou léčivé látky předepisovány širokému spektru pacientů.

Metaanalýza

Do metaanalýzy bylo zahrnuto celkem 17 observačních studií vyhovujících vstupním kritériím, z nichž 3 porovnávaly rivaroxaban s dabigatranem, 11 s warfarinem a 3 s oběma látkami.

Výsledky

Riziko iktu a systémové tromboembolie bylo u rivaroxabanu srovnatelné s dabigatranem (poměr rizik [HR] 1,02; 95% interval spolehlivosti [CI] 0,91–1,13) a významně nižší než u warfarinu (HR 0,75; 95% CI 0,64–0,85). Riziko velkých krvácení bylo při podávání rivaroxabanu významně vyšší než při léčbě dabigatranem (HR 1,38; 95% CI 1,27–1,49), ale srovnatelné s warfarinem (HR 0,99; 95% CI 0,91–1,07).

Rivaroxaban byl v porovnání s dabigatranem spojen s vyšší celkovou mortalitou a častějším krvácením do gastrointestinálního traktu, ale s podobným rizikem infarktu myokardu a intrakraniálního krvácení. V porovnání s warfarinem bylo při podávání rivaroxabanu zjištěno podobné riziko jakéhokoliv krvácení a infarktu myokardu a podobná mortalita, ale vyšší riziko gastrointestinálního krvácení a nižší riziko intrakraniálního krvácení.

Závěr

Metaanalýza ukázala, že rivaroxaban je v podmínkách reálné praxe v prevenci iktu/tromboembolií u pacientů s fibrilací síní stejně účinný jako dabigatran a účinnější než warfarin. Riziko závažných krvácení, krvácení do gastrointestinálního traktu a celková mortalita byly při podávání rivaroxabanu vyšší než u dabigatranu. Výskyt závažných krvácení byl u rivaroxabanu srovnatelný s warfarinem, rivaroxaban byl však spojen s vyšším rizikem gastrointestinálního a nižším rizikem intrakraniálního krvácení.

(blu)

Zdroj: Bai Y., Deng H., Shantsila A., Lip G.Y. Rivaroxaban versus dabigatran or warfarin in real-world studies of stroke prevention in atrial fibrillation: systematic review and meta-analysis. Stroke 2017; 48 (4): 970–976, doi: 10.1161/STROKEAHA.116.016275.Štítky
Interní lékařství Kardiochirurgie Kardiologie Neurologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se