Reverze účinku dabigatranu idarucizumabem u pacientů vyžadujících urgentní výkon: subanalýza studie RE-VERSE AD

18. 11. 2021

Efekt idarucizumabu jako reverzního agens u nemocných léčených dabigatranem v situaci urgentní operace či jiného invazivního výkonu hodnotila subanalýza vycházející ze studie RE-VERSE AD publikovaná v roce 2021.

Neodkladné operační výkony u nemocných léčených dabigatranem

Pacienti, kteří musejí podstoupit urgentní operační výkon, mají vysoké riziko krvácení. Je to podmíněno řadou faktorů, do nichž vstupuje poškození tkáně, diluční koagulopatie nebo konzumpce koagulačních faktorů souvisejících se zánětem. Při antikoagulační léčbě se toto riziko ještě násobí.

Přímá perorální antikoagulancia (DOACs) přinesla řadu benefitů – zejména komfortní a velmi účinnou léčbu. Nicméně v případě akutního operačního výkonu je nutné jejich účinek zvrátit.

Jediné DOAC, u kterého je dostupná protilátka schopná rychle a účinně odbourat antikoagulační účinek, představuje dabigatran. Protilátka idarucizumab je humanizovaný fragment Fab, který se váže na dabigatran s vysokou afinitou.

Studie RE-VERSE AD doložila rychlou a kompletní odpověď na idarucizumab, který byl podán pacientům z důvodu život ohrožujícího krvácení či urgentní operace. Subanalýza publikovaná v roce 2021 dále hodnotila skupinu pacientů ze studie RE-VERSE AD, kteří vyžadovali urgentní operaci či jinou intervenci.

Hodnocená populace

Hodnoceno bylo 202 pacientů, u kterých bylo potřeba provést neodkladný invazivní výkon (do 8 hodin) a v této souvislosti dosáhnout normální hemostázy. Byl jim proto podán idarucizumab v dávce celkově 5 g před výkonem ve dvou bolusových infuzích po 2,5 g.

Jednalo se o 49 břišních operací (např. perforace střeva, cholecystitida, inkarcerovaná hernie), 45 výkonů ortopedických (zejména traumata z pádů), 34 cévních (prasklá aneurysmata či disekce aorty, transplantace srdce aj.), 8 neurologických a 4 genitourinární. Dále bylo zahrnuto 29 případů zavedení katétru, 20 případů založení drénu a 8 diagnostických procedur.

Medián času od podání poslední dávky dabigatranu (dle sdělení pacienta) do podání idarucizumabu činil 11−25 hodin, medián hladin dabigatranu při zařazení do studie byl 41−77 ng/ml. Při vstupu do studie mělo 90,1 % pacientů prodloužený aPTT, dTT nebo ECT.

Výsledky

Účinnost

Ke kompletnímu odvrácení účinku dabigatranu došlo u všech pacientů řádově v minutách, normální hemostáza byla dosažena u více než 91 % pacientů. Medián doby od prvního podání idarucizumabu do operace činil méně než 2 hodiny ve všech skupinách s výjimkou neurochirurgických výkonů, u kterých byl medián doby 3,3 hodiny.

Bezpečnost

Tromboembolické příhody byly během 30 dnů po podání idarucizumabu zaznamenány u 10 (5 %) pacientů, přičemž 5 z nich před výskytem této příhody již znovu užívalo antikoagulační lék. Celková mortalita v průběhu 30 dnů od podání idarucizumabu činila 12,6 %. Nebyly pozorovány žádné závažné bezpečností nežádoucí příhody spojené s podáním reverzní protilátky.

Závěr

Tato analýza ukázala, že idarucizumab významně usnadňuje management urgentních operačních výkonů či invazivních zákroků u pacientů, kteří vyžadují antikoagulační léčbu dabigatranem. Idarucizumab zajistí ve velmi rychlém čase efektivní zvrácení antikoagulačního efektu jinak velmi potentního DOAC, a umožňuje tedy bezpečnější provedení nezbytného invazivního výkonu.

(eza)

Zdroj: Levy J. H., van Ryn J., Sellke F. W. et al. Dabigatran reversal with idarucizumab in patients requiring urgent surgery. A subanalysis of the RE-VERSE AD Study. Ann Surg 2021; 274: e204–e211,Štítky
Interní lékařství Kardiochirurgie Kardiologie Neurologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se