Problematika přerušení antikoagulační léčby a přemosťovací terapie u pacientů s fibrilací síní – data z registru ORBIT-AF

1. 8. 2018

Během některých lékařských výkonů je i u pacientů s fibrilací síní vyžadováno dočasné přerušení perorální antikoagulační léčby. Není přitom jasné, zda je, či není nutné takové pacienty převádět na jinou antikoagulační léčbu (tzv. bridging neboli přemostění). Následující práce se proto pokusila výsledky přemosťovací terapie v této indikaci zhodnotit.

Registr ORBIT-AF a sledovaná populace

The Outcomes Registry for Better Informed Treatment of Atrial Fibrillation (ORBIT-AF) je prospektivní observační registr ambulantních pacientů s fibrilací síní v USA. Pro účely studie bylo zjišťováno dočasné přerušení perorální antikoagulační léčby z důvodu lékařského výkonu, využití přemostění a typ použité přemosťovací léčby. Výsledky byly hodnoceny pomocí míry výskytu infarktu myokardu, cévní mozkové příhody a systémového embolismu, závažného krvácení, důvodu hospitalizace a úmrtí během 30 dnů po přerušení perorální antikoagulační léčby.

Registr zahrnoval 7372 pacientů léčených perorálními antikoagulancii. Během mediánu sledování 2 roky u 2200 z nich (30 %) došlo k 2803 přerušením léčby. Přemosťovací antikoagulační terapie byla použita u 24 % (n = 665) přerušení, zejména nízkomolekulární heparin (73 %; n = 487) a nefrakcionovaný heparin (15 %; n = 97). Pacienti, u kterých byla přemosťovací antikogulace použita, měli častěji v anamnéze cévní mozkovou příhodu (22 % s přemosťovací antikoagulací vs. 15 % bez jakékoli náhradní antikoagulace; p = 0,0003) a mechanické náhrady srdeční chlopně (9,6 % s přemosťovací antikoagulací vs. 2,4 % bez jiné antikoagulace; p < 0,0001). Skóre CHA2DS2-VASc se však mezi oběma skupinami nelišilo (skóre ≥ 2 bylo zaznamenáno u 94 vs. 95 % pacientů; p = 0,5).

Výsledná zjištění

Krvácení bylo častější u pacientů s přemosťovací antikoagulační terapií než u těch bez antikoagulace (5,0 % vs. 1,3 %; upravený poměr šancí [OR – odds ratio] 3,84; p < 0,0001). Stejně tak byla ve skupině s přemosťovací antikoagulací signifikantně vyšší incidence infarktu myokardu, cévní mozkové příhody nebo systémového embolismu, závažného krvácení, hospitalizace nebo smrti (13 % vs. 6,3 %; upravené OR 1,94; p = 0,0001).

Závěry

Přemosťovací antikoagulace je u pacientů s fibrilací síní při přerušení perorální antikoagulační léčby z důvodu lékařského zákroku použita zhruba u čtvrtiny pacientů. Její použití je spojeno s vyšším rizikem krvácení a dalších nežádoucích příhod. Výsledky této studie tedy nepodporují rutinní používání přemosťovací antikoagulační léčby, nicméně je nutné se této problematice dále věnovat.

(epa)

Zdroj: Steinberg B. A., Peterson E. D., Kim S. et al. Use and outcomes associated with bridging during anticoagulation interruptions in patients with atrial fibrillation. Findings from the Outcomes Registry for Better Informed Treatment of Atrial Fibrillation (ORBIT-AF). Circulation 2015; 131 (5): 488–494, doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.114.011777.Štítky
Interní lékařství Kardiochirurgie Kardiologie Neurologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se