Přímé porovnání perorálních antikoagulancií u pacientů s nevalvulární fibrilací síní

15. 4. 2019

Nová perorální antikoagulancia (NOACs) prokázala přínos u nevalvulární fibrilace síní v porovnání s warfarinem v řadě randomizovaných studií. Dosud však nebylo publikováno takové přímé porovnání účinnosti a bezpečnosti jednotlivých NOACs. Právě publikovaná retrospektivní analýza přináší přímé porovnání apixabanu, dabigatranu a rivaroxabanu vycházející z údajů americké databáze Medicare.

Sledovaná populace a parametry

Do retrospektivní kohortové studie byli zahrnuti pacienti s nevalvulární fibrilací síní, u nichž byla mezi říjnem 2010 a zářím 2015 nově nasazena léčba warfarinem (n = 183 318), standardní dávkou dabigatranu (150 mg 2× denně, n = 86 198), rivaroxabanu (20 mg 1× denně, n = 106 389) nebo apixabanu (5 mg 2× denně, n = 73 039). Pacienti měli srovnatelné vstupní charakteristiky. Polovina jich byla ve věku nad 75 let, a to i ve skupině s dabigatranem, kde by podle evropského SPC velká část pacientů užívala redukovanou dávku dabigatranu 110 mg 2× denně. Nicméně v USA je pro tyto pacienty schválena standardní dávka dabigatranu 150 mg 2× denně.

Sledovanými parametry byly tromboembolické cévní mozkové příhody (CMP), intrakraniální krvácení, velké extrakraniální krvácení a celková mortalita. Autoři porovnávali jednotlivá NOACs s warfarinem a rovněž mezi sebou.

Výsledná zjištění

Výsledky ukázaly, že všechna NOACs v porovnání s warfarinem významně snížila riziko tromboembolické CMP, a to o 20–29 %, riziko intrakraniálního krvácení o 35–62 % a mortalitu o 19–34 %.

Porovnání jednotlivých NOACs mezi sebou ukázalo srovnatelnou účinnost z hlediska prevence tromboembolických CMP. U rivaroxabanu bylo ovšem zjištěno významně vyšší riziko výskytu intrakraniálního krvácení než u dabigatranu (poměr rizik [HR] 1,71; 95% interval spolehlivosti [CI] 1,35–2,17), velkého extrakraniálního krvácení v porovnání s dabigatranem (HR 1,32; 95% CI 1,21–1,45) i s apixabanem (HR 2,70; 95% CI 2,38–3,05) a riziko úmrtí vyšší o 12 % v porovnání s dabigatranem (95% CI 1,01–1,24) a o 23 % v porovnání s apixabanem (95% CI 1,09–1,38). Podávání dabigatranu bylo v porovnání s apixabanem spojeno s významně nižším rizikem intrakraniálního krvácení (HR 0,70; 95% CI 0,53–0,94) a s vyšším rizikem velkého extrakraniálního krvácení (HR 2,04; 95% CI 1,78–2,32).

Závěr

Studie prokázala, že NOACs mají u pacientů s nevalvulární fibrilací síní lepší poměr mezi přínosem a rizikem než warfarin. Z jednotlivých NOACs je tento profil příznivější u dabigatranu a apixabanu než u rivaroxabanu.

(zza)

Zdroj: Graham D. J., Baro E., Zhang R. et al. Comparative stroke, bleeding, and mortality risks in older medicare patients treated with oral anticoagulants for nonvalvular atrial fibrillation. Am J Med 2019 Jan 9, pii: S0002-9343(19)30051-8, doi: 10.1016/j.amjmed.2018.12.023 [Epub ahead of print].Štítky
Interní lékařství Kardiochirurgie Kardiologie Neurologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se