Přímá perorální antikoagulancia vs. antagonisté vitaminu K u starších pacientů s fibrilací síní

8. 8. 2019

Prevalence fibrilace síní (AF) stoupá s věkem a věk současně zvyšuje u pacientů s touto arytmií riziko tromboembolických komplikací. U starších nemocných je proto zásadní pečlivě posoudit klinický přínos antikoagulační terapie pro daného pacienta. Studie The Birmingham Atrial Fibrillation Treatment of the Aged ukázala, že ve srovnání s kyselinou acetylsalicylovou (ASA) warfarin u starších pacientů (≥ 75 let) s fibrilací síní snižuje výskyt tromboembolických komplikací souvisejících s AF, a to bez signifikantního zvýšení rizika krvácení. Nedávná studie pak porovnávala přínos a rizika nových perorálních antikoagulacií (NOACs) a antagonistů vitaminu K (VKA) u starší populace pacientů s AF v reálné praxi.

Sledovaná populace a cíle studie

Pro tuto analýzu byla využita sdružená data z evropského registru PREFER in AF a PREFER in AF PROLONGATIO od 3825 pacientů ve věku ≥ 75 let. Primárním sledovaným parametrem byla incidence složeného parametru zahrnujícího závažné krvácení a ischemické kardiovaskulární příhody při léčbě NOACs (n = 1556) a VKA (n = 2269).

Výsledky

Výskyt sledovaného parametru činil při léčbě NOACs 6,6 % za rok v porovnání s 9,1 % za rok při podávání VKA (poměr šancí [OR] 0,71; 95% interval spolehlivosti [CI] 0,51−0,99; p = 0,042), což znamená statisticky významný rozdíl. Léčba NOACs byla spojena zejména s nižším výskytem závažného krvácení než léčba VKA (OR 0,58; 95% CI 0,38−0,90; p = 0,013). Ischemické kardiovaskulární příhody se u pacientů léčených NOACs objevily numericky méně často než při léčbě VKA (OR 0,71; 95% CI 0,51−1,00; p = 0,050). Závažné krvácení bylo při léčbě NOACs numericky méně časté u rizikových pacientů s nízkým body mass indexem (OR 0,50; 95% CI 0,22−1,12; p = 0,07) nebo ve věku ≥ 85 let (OR 0,44; 95% CI 0,13−1,49; p = 0,17).

Závěr

Nová perorální antikoagulancia jsou u starších pacientů s fibrilací síní vhodnější než VKA, protože jsou spojena s menším rizikem závažného krvácení. Závažné krvácení bylo při léčbě NOACs méně časté i u rizikových pacientů s nízkým BMI nebo ve věku ≥ 85 let.

(epa)

Zdroj: Patti G., Renda G., Pecen L. et al. Net clinical benefit of non-vitamin K antagonist vs vitamin K antagonist anticoagulants in elderly patients with atrial fibrillation. Am J Med 2019 Jun; 132 (6): 749−757.e5, doi: 10.1016/j.amjmed.2018.12.036.Štítky
Interní lékařství Kardiochirurgie Kardiologie Neurologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se