Přímá perorální antikoagulancia a jejich reverzní látky – aktuální možnosti

19. 11. 2020

V posledních 10 letech rozšířila možnosti antikoagulační léčby přímá perorální antikoagulancia (DOACs). Zdá se, že v 1. linii prevence žilní tromboembolie brzy nahradí warfarin, a to nejen díky svým klinickým výhodám, ale i nově dostupným látkám s reverzním účinkem, jež lze podat v případě velkého krvácení u pacientů užívajících DOACs. Nedávno publikovaný přehledový článek shrnuje aktuální situaci v tomto směru.

Benefity DOACs

Mezi registrovaná DOACs patří přímý inhibitor trombinu dabigatran a inhibitory faktoru X rivaroxaban, apixaban a edoxaban. Stále častěji se využívají v profylaxi žilní tromboembolie a prevenci cévní mozkové příhody u pacientů s nevalvulární fibrilací síní. Jejich výhodami jsou rychlý nástup účinku, predikovatelná terapeutická odpověď bez potřeby pravidelného monitorování a nižší riziko interakcí s jinými léky, potravinami nebo bylinnými přípravky.

Látky s reverzním účinkem

Studie prokázaly nižší výskyt krvácení při léčbě DOACs v porovnání s warfarinem, ovšem velké krvácení je při jejich podávání stále významnou obavou, protože pokud není okamžitě účinně řešeno, je spojeno s významnou morbiditou a mortalitou. U pacientů s warfarinem lze velké krvácení zastavit podáním vitaminu K. Podobně je i u pacientů léčených DOACs v případě život ohrožujícího krvácení nebo rizikové operace nutné podat reverzní látku, která jejich účinnost rychle inhibuje. Takové látky postupně přicházejí na trh. Zatím byly schváleny dvě – idarucizumab pro zvrácení účinku dabigatranu a andexanet alfa pro zvrácení účinku rivaroxabanu a apixabanu. Ve vývoji je v současné době třetí reverzní látka ciraparantag, která by mohla mít univerzální účinky proti působení všech DOACs.

Závěr

DOACs se dnes v klinické praxi dostávají do popředí antikoagulační léčby. Díky své prokázané lepší účinnosti, dobré bezpečnosti a dalším výhodám oproti tradičním antikoagulans, jako je warfarin, a také díky dostupnosti reverzních látek, které v případě potřeby rychle potlačují jejich antikoagulační působení, zřejmě brzy nahradí tradiční antikoagulancia.

(zza)

Zdroj: Kustos S. A., Fasinu P. S. Direct-acting oral anticoagulants and their reversal agents − an update. Medicines (Basel) 2019 Oct 15; 6 (4): 103, doi: 10.3390/medicines6040103.Štítky
Interní lékařství Kardiochirurgie Kardiologie Neurologie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se