Mohou NOACs „konkurovat“ i velmi kvalitně vedené léčbě warfarinem? Retrospektivní data ze švédských registrů

17. 2. 2020

Účinnost a bezpečnost nových perorálních antikoagulancií (NOACs) v prevenci iktu při fibrilaci síní byla prokázána řadou studií. Kvalita léčby warfarinem hodnocená dle tzv. „času v terapeutickém rozmezí“ (TTR − time in therapeutic range) se v těchto studiích pohybovala mezi 55 a 65 %. Práce švédských autorů přináší porovnání pacientů léčených NOACs se skupinou na warfarinu, jejíž průměrný TTR dosahoval 70 %.

Prevence iktu u fibrilace síní

Fibrilace síní je významný rizikový faktor pro vznik ischemického iktu. Podávání antagonistů vitaminu K toto riziko snižuje zhruba o 2/3, zároveň však zvyšuje riziko vzniku krvácení. V posledním desetiletí se na trhu objevila „nová“, non-vitamin K-dependentní antikoagulancia (NOACs), která působí prostřednictvím přímé inhibice trombinu (dabigatran) nebo koagulačního faktoru Xa (rivaroxaban, apixaban, edoxaban). V řadě klíčových klinických studií byla u těchto přípravků prokázaná stejná či lepší účinnost v prevenci ischemického iktu a systémové embolizace u fibrilace síní a zároveň stejná nebo vyšší bezpečnost v porovnání s antagonisty vitaminu K.

Data ze švédského registru

Švédští autoři využili informace z národního registru a provedli retrospektivní studii, která porovnávala účinnost a bezpečnost 3 přípravků ze skupiny NOACs (apixaban, dabigatran a rivaroxaban) a warfarinu u nemocných s nevalvulární fibrilací síní. Do studie byla zahrnuta data o 12 694 pacientech, u nichž byla zahájena terapie NOACs mezi červencem 2011 a prosincem 2014, kontrolní skupinu tvořilo 36 317 pacientů, kteří zahájili léčbu warfarinem. Hodnocen byl počet tromboembolických příhod a počet krvácení, která vyžadovala hospitalizaci nebo vedla k úmrtí.

Výsledná zjištění

Průměrný věk pacientů byl 72,2 roku ve skupině s NOACs a 72,3 roku ve skupině s warfarinem. Průměrná doba sledování činila 299, respektive 283 dnů. Ve skupině léčené NOACs byl ve 40,3 % případů využit dabigatran, ve 31,2 % rivaroxaban a ve 28,5 % apixaban. Ve skupině pacientů léčených warfarinem se čas v terapeutickém rozmezí, definovaný jako podíl dní s INR v cílovém rozmezí 2,0–3,0, pohyboval okolo 70 %.

Nebyl zjištěn signifikantní rozdíl v celkovém počtu iktů a tromboembolických příhod ani v počtu případů gastrointestinálního krvácení. Pacienti léčení NOACs však byli méně často postiženi závažným krvácením obecně (poměr rizik [HR] 0,78; 95% interval spolehlivosti [CI] 0,67–0,92), intrakraniálním krvácením (HR 0,59; 95% CI 0,40–0,87),  hemoragickým iktem (HR 0,49; 95% CI 0,28–0,86) i jiným, nespecifikovaným závažným krvácením (HR 0,71; 95% CI 0,57–0,89).

Závěr

Studie prokázala, že NOACs jsou u pacientů s fibrilací síní obdobně efektivní v prevenci iktu jako dobře vedená léčba warfarinem, zároveň se však při léčbě NOACs objevuje méně závažných krvácení.

(pab)

Zdroj: Sjögren V., Byström B., Renlund H. et al. Non-vitamin K oral anticoagulants are non-inferior for stroke prevention but cause fewer major bleedings than well-managed warfarin: a retrospective register study. PLoS One 2017; 12 (7): e0181000, doi: 10.1371/journal.pone.0181000.Štítky
Interní lékařství Kardiochirurgie Kardiologie Neurologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se