Míra závažného krvácení u osob s fibrilací síní léčených warfarinem – data z reálné praxe

13. 4. 2018

Autoři kanadské studie se soustředili na výskyt závažného krvácení u pacientů s fibrilací síní léčených warfarinem. První měsíc léčby se ukázal být z hlediska možného krvácení nejrizikovější.

Fibrilace síní a riziko krvácení při antikoagulační léčbě

Fibrilace síní (FIS) je jedním z hlavních rizikových faktorů cévní mozkové příhody a systémové embolizace. Klasickou cestou snížení tohoto rizika je antikoagulační léčba, u níž warfarin představuje jedno z nejpoužívanějších léčiv. Nicméně tento lék má velmi úzké terapeutické okno a vyžaduje pravidelné monitorování svého efektu.

V řadě studií je uváděn výskyt závažného krvácení při léčbě warfarinem mezi 1 a 3 % na osoborok. Observační studie však naznačují, že mimo rámec klinických studií – tedy v reálném životě – může být míra závažných krvácení vyšší, a to více než dvojnásobně.

Populační studie

Studie z kanadského Ontaria byla zaměřena na pacienty s FIS, kteří zahájili léčbu warfarinem. Jednalo se o populační studii, do níž byli zařazeni pacienti s FIS ve věku 66 let a více. Jako závažné krvácení bylo definováno jakékoliv krvácení spojené s návštěvou nemocnice z důvodu krvácení.

Výsledná zjištění

Zařazeno bylo 125 195 pacientů s FIS, kteří ve sledovaném období zahájili léčbu warfarinem. Celková míra krvácení činila 3,8 % na osoborok. Riziko závažného krvácení bylo nejvyšší v prvních 30 dnech léčby warfarinem. V tomto období představovala míra krvácení 11,8 % na osoborok pro všechny pacienty a až 16,7 % na osoborok u pacientů, jejichž skóre CHADS2 dosahovalo ≥ 4.

V průběhu 5letého sledování bylo v nemocnici z důvodu krvácení vyšetřeno 10 840 (8,7 %) pacientů. Z těchto pacientů 18,1 % zemřelo v nemocnici nebo během 7 dnů od propuštění do domácí péče.

Závěr

Autoři zdůrazňují, že v této velké kohortě starších pacientů s FIS léčených warfarinem byla míra krvácení nejvyšší v průběhu prvních 30 dnů léčby. Zjištěná míra krvácení je jednoznačně vyšší než 1–3 % udávaná v rámci kontrolovaných klinických studií. Tato data jsou velmi zajímavá, zejména ve světle dostupnosti nových antikoagulačních přípravků.

(eza)

Zdroj: Gomes T., Mamdani M. M., Hobrook A. M. et al. Rates of hemorrhage during warfarin therapy for atrial fibrillation. CMAJ 2013; 185 (2): E121–E127, doi: 10.1503/cmaj.121218.Štítky
Interní lékařství Kardiochirurgie Kardiologie Neurologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se