Kryptogenní iCMP poodhaleny

5. 9. 2018

Kryptogenní ischemické cévní mozkové příhody jsou soustem pro luštitele záhad. Často však zůstávají nevyřešeny, z čehož má nejmenší profit pacient. Pokud neznáme příčinu jeho problémů, nemůžeme zabránit recidivě.

Riziková skupina

Určení příčiny ischemické cévní mozkové příhody (iCMP) není jen otázkou akademických disputací nebo výkaznictví. Je to velice důležitý předpoklad k sekundární prevenci další příhody, což má pro pacienta naprosto zásadní význam. V tomto bodě však často selháváme.

Pokud se nepodaří příčinu ischemie odhalit, nazýváme takovou iCMP kryptogenní. V populaci všech pacientů s iCMP je kryptogenních příhod asi 20−30 %, ale pokud se podíváme na různé věkové skupiny, dojdeme k velmi důležitému zjištění: U pacientů ve věku do 50 let je kryptogenních více než 50 % iCMP.

Stávající klasifikační systémy k tomu poskytují prostor, někdy i zbytečně ochotně, což platí především o systému TOAST, který považuje za kryptogenní i ty iCMP, jež mají více příčin.

Nejčastější příčina

Jak ukazují recentně publikovaná data i klinické zkušenosti, důležitým a možná zásadním prvkem v této problematice je kardioembolizace. Některými autory je nyní uváděna jako nejčastější příčina iCMP − až ve 45−50 % případů. Nejčastější příčinou kardioembolizace přitom má být fibrilace síní (FiS). Ta zůstává u řady pacientů neodhalena, pokud je paroxysmální. Dlouhodobé monitorování ovšem vedlo ke značnému nárůstu detekce FiS u pacientů s iCMP.

Dalšími důležitými vyšetřeními jsou jícnová echokardiografie, která dokáže spolehlivě detekovat strukturální abnormity srdce, a stanovení sérových hladin specifických srdečních markerů. Ty mohou být asociovány s přítomností relevantní srdeční patologie. 

Efektivní diagnostika a racionální léčba

Komplexní kardiologické vyšetření by mělo být součástí diagnostického procesu u většiny pacientů s iCMP, zejména pokud příčina iktu není známa. V takovém případě by mělo být prováděno i jícnové echo a dlouhodobé holterovské monitorování, jestliže je 24hodinový záznam negativní.

Ke skutečně efektivnímu využití všech poznatků je však ještě zapotřebí erudovaného odborníka, který dovede interpretovat nálezy a indikovat racionální farmakoterapii, jež povede k reálnému klinickému efektu.

(pez)

Zdroj: Šaňák D. Soumrak kryptogenní ischemické CMP – kardioembolizace je nejčastější příčina. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2018; 81/114 (3): 290−297, doi: 10.14735/amcsnn2018290.Štítky
Interní lékařství Kardiochirurgie Kardiologie Neurologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se