Jak zajistit diabetiky s fibrilací síní při PCI?

29. 9. 2020

Optimální zajištění pacientů s fibrilací síní, kteří podstupují perkutánní koronární intervenci (PCI), je stále předmětem studií. Subanalýza studie RE-DUAL se na tento problém zaměřila u vysoce rizikové skupiny nemocných s diabetem.

Perkutánní koronární intervence u diabetiků

Dle výsledků několika studií mají pacienti s diabetem a fibrilací síní vyšší riziko ischemického iktu a zároveň vyšší riziko závažného krvácení v porovnání s nediabetiky. Kromě toho je známo, že ischemická choroba srdeční představuje u pacientů s fibrilací síní nezávislý rizikový faktor pro vznik tromboembolické příhody. Nemocní s diabetem a fibrilací síní, kteří podstupující perkutánní koronární intervenci, jsou proto ve vysokém riziku tromboembolických příhod. 

Studie RE-DUAL

Ve studii RE-DUAL PCI (Randomized Evaluation of Dual Antithrombotic Therapy with Dabigatran versus Triple Therapy with Warfarin in Patients with Nonvalvular Atrial Fibrillation Undergoing Percutaneous Coronary Intervention) byl hodnocen výskyt závažného krvácení a tromboembolických příhod (součet případů úmrtí, infarktu myokardu, systémové embolizace, ischemického iktu a neplánovaných revaskularizací) u pacientů s fibrilací síní, kteří podstoupili PCI. Účastníci studie byli randomizováni do 3 skupin. První a druhá skupina byly zajištěny duální terapií dabigatranem v dávce 110, respektive 150 mg 2× denně v kombinaci s klopidogrelem či tikagrelorem, třetí skupina byla léčena trojkombinací warfarinu s klopidogrelem či tikagrelorem a kyselinou acetylsalicylovou.

Subanalýza výsledků u diabetiků

Do studie bylo zařazeno 2724 pacientů, z nichž 993 mělo diabetes. U diabetiků se častěji vyskytoval předchozí ischemický iktus, PCI a koronární bypass. Součet úmrtí, tromboembolických příhod a neplánovaných revaskularizací v průběhu studie byl u nich taktéž vyšší.

Pacienti léčení duální terapií s dabigatranem měli nižší riziko vzniku krvácení v porovnání se skupinou léčenou warfarinem. Tento rozdíl byl výraznější ve skupině s dávkou 110 mg oproti skupině s dávkou 150 mg.

Účinnost (hodnocená jako součet úmrtí, tromboembolických příhod a neplánovaných revaskularizací) byla u všech tří lékových kombinací srovnatelná. Výsledky u diabetiků a nediabetiků byly obdobné s tím rozdílem, že u nediabetiků se signifikantně méně krvácení vyskytovalo u dabigatranu v dávce 110 mg i 150 mg v porovnání s warfarinem.

Shrnutí klíčových zjištění

Studie prokázala, že pacienti s fibrilací síní a diabetem mají v souvislosti s PCI větší riziko smrti a tromboembolické příhody, avšak obdobné riziko krvácení v porovnání s pacienty bez diabetu. U diabetiků byla jak účinnost, tak bezpečnost všech léčebných metod obdobná jako v celkovém souboru. Duální terapie s dabigatranem v dávce 110 mg 2× denně byla méně riziková z hlediska krvácení a stejně účinná jako trojkombinace s warfarinem.

(pab)

Zdroj: Maeng M., Steg P. G., Deepak L. B. et al. Dabigatran dual therapy versus warfarin triple therapy post-PCI in patients with atrial fibrillation and diabetes. JACC Cardiovasc Interv 2019; 12 (23): 2346–2355, doi: 10.1016/j.jcin.2019.07.059.Štítky
Interní lékařství Kardiochirurgie Kardiologie Neurologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se