Idarucizumab ruší antikoagulační účinek dabigatranu i u pacientů se sníženou funkcí ledvin – komentář z klinické praxe

10. 2. 2020

Spolu s výsledky dílčí analýzy studie RE-VERSE AD, která prokázala účinnost idarucizumabu při reverzi antikoagulačního účinku dabigatranu nezávisle na míře poškození renálních funkcí, přineslo říjnové číslo Journal of the American College of Cardiology také redakční komentář kalifornských kardiologů k jejím závěrům.

Přímá perorální antikoagulancia a jejich antidota

Dabigatran, schválený v Evropské unii v roce 2008, byl vůbec prvním přímým perorálním antikoagulans (NOAC) na trhu. Svého antikoagulačního působení dosahuje přímou vazbou na trombin a inhibicí jeho účinku. Příchod NOACs znamenal revoluci v přístupu k antikoagulační léčbě pacientů s nevalvulární fibrilací síní, protože tyto látky s sebou nenesou některé problémy spojené s užíváním warfarinu, jako jsou četné lékové interakce, potřeba častého monitorování, dietní omezení nebo úzké terapeutické okno.

Dabigatran byl také prvním zástupcem této skupiny léků, u něhož byl k dispozici přípravek pro okamžitou reverzi jeho antikoagulačního účinku v případě naléhavých chirurgických výkonů nebo život ohrožujícího krvácení – idarucizumab. Jde o monoklonální protilátku, která se specificky a s vysokou afinitou váže na dabigatran a blokuje jeho účinek. Idarucizumab byl schválen v roce 2015 na základě průběžných výsledků studie RE-VERSE AD.

Reverze účinku NOACs u pacientů s poškozením funkce ledvin

I s podáváním NOACs se ovšem pojí určité obavy – týkají se například jejich dávkování a bezpečnosti u pacientů s chronickým onemocněním ledvin (CKD), nebo dokonce jeho konečným stadiem (ESRD). Této problematice byla věnována subanalýza studie RE-VERSE AD, která hodnotila reverzi účinku dabigatranu pomocí idarucizumabu u nemocných s poruchou renální funkce. Mít k dispozici spolehlivé antikoagulans včetně přípravku pro rychlou reverzi jeho účinku je u populace s CKD velmi důležité, protože tito pacienti mají vyšší riziko fibrilace síní v porovnání s obecnou populací. U dialyzovaných dosahuje její výskyt téměř 15 %.

Komentář k výsledkům subanalýzy studie RE-VERSE AD

Dle výsledků této subanalýzy je idarucizumab účinným antidotem dabigatranu i u pacientů s CKD. Přestože dabigatran i idarucizumab jsou vylučovány ledvinami, studie prokázala, že reverze účinku dabigatranu pomocí idarucizumabu nezávisí na renální funkci zjištěné při vstupu do studie. U některých pacientů se závažným poškozením funkce ledvin došlo po podání antidota během 12–24 hodin k opětovnému zvýšení hladiny dabigatranu v krvi. To naznačuje, že v případě recidivy krvácení nebo potřeby dalšího chirurgického zákroku může být vhodné znovu stanovit plazmatickou hladinu dabigatranu a případně podat druhou dávku idarucizumabu.

Závěr

Jde o první studii, která hodnotila reverzi účinku dabigatranu idarucizumabem u pacientů s CKD. Je otázkou, zda budou mít její výsledky vliv na předepisování tohoto NOAC s vědomím možnosti bezpečné reverze jeho účinku nezávisle na stavu poškození ledvin pacienta. 

(zza)

Zdroj: Khedraki R., Muse E. D., Steinhubl S. R. Expanding the toolbox for reversal of anticoagulation in chronic kidney disease. J Am Coll Cardiol 2019; 74: 1769–1771, doi: 10.1016/j.jacc.2019.07.073.Štítky
Interní lékařství Kardiochirurgie Kardiologie Neurologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se