Duální versus triple antitrombotická terapie u pacientů s fibrilací síní podstupujících PCI

1. 8. 2018

Srovnání bezpečnosti a účinnosti obou preventivně-léčebných přístupů se věnovala metaanalýza publikovaná v březnu 2018 v časopisu Evropské kardiologické společnosti (ESC) European Heart Journal.

Úvod

Asi 5–10 % pacientů s fibrilací síní (FiS) podstoupí perkutánní koronární intervenci (PCI). Těmto pacientům, již užívajícím warfarin či non-vitamin K dependentní antikoagulancia (NOAC) z indikace FiS, bývá k terapii přidávána dvojice antiagregancií – kyselina acetylsalicylová (ASA) a inhibitor P2Y12. Dohromady tvoří trojici – odtud označení triple antitrombotická terapie (TAT). Bezpečnost tohoto přístupu však byla opakovaně zpochybněna.

V poslední době přibývá prací zabývajících se možností přidat k antikoagulans pouze jedno antiagregans. Tato kombinace je označována jako duální antitrombotická terapie (DAT). Srovnáním obou přístupů za použití výhradně kvalitních randomizovaných studií se zabývala prezentovaná metaanalýza.

Analyzované studie a výsledná zjištění

Po vyhledání a analýze všech relevantních prací publikovaných v rámci nejvýznamnějších výzkumných databází byly do metaanalýzy zahrnuty 4 randomizované klinické studie, zahrnující dohromady 5317 pacientů, z nichž 3039 (57 %) užívalo DAT.

Výskyt krvácení na terapii a jeho závažnost byly hodnoceny pomocí uznávaných kritérií TIMI (Thrombolysis in Myocardial Infarction). Ve srovnání se skupinou užívající TAT došlo ve skupině užívající DAT k redukci závažného i nezávažného krvácení o 47 % (4,3 vs. 9 %). Kromě toho nebyl mezi oběma skupinami nalezen významný rozdíl v celkové incidenci závažných kardiovaskulárních příhod (10,4 vs. 10,0 %) ani v incidenci jednotlivých složek: v celkové či kardiovaskulární mortalitě, incidenci infarktů myokardu, trombóz stentu nebo mozkových příhod.

Závěr

DAT oproti TAT vykazuje významné snížení TIMI rizika krvácení (o 47 %), přičemž incidence závažných kardiovaskulárních příhod je srovnatelná. Metaanalýza svými výstupy podporuje tvrzení, že u pacientů s fibrilací síní podstupujících PCI se duální antitrombotická terapie zdá být vhodnější volbou než triple terapie.

(luko)

Zdroj: Golwala H. B., Cannon C. P., Steg P. G. et al. Safety and efficacy of dual vs. triple antithrombotic therapy in patients with atrial fibrillation following percutaneous coronary intervention: a systematic review and meta-analysis of randomized clinical trials. Eur Heart J 2018 May 14; 39 (19): 1726–1735a, doi: 10.1093/eurheartj/ehy162.Štítky
Interní lékařství Kardiochirurgie Kardiologie Neurologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se