Dabigatran vs. warfarin u pacientů s mozkovou žilní trombózou

10. 10. 2019

Čerstvě publikované výsledky studie RE-SPECT CVT přinášejí porovnání bezpečnosti a účinnosti dabigatranu s warfarinem v prevenci recidivy žilní trombózy u pacientů, u nichž se trombóza objevila v mozkových žilách či splavech.

Výskyt a prognóza mozkové žilní trombózy

Trombóza mozkových žil a splavů je poměrně vzácné onemocnění, jehož incidence se ve vyspělých zemích pohybuje okolo 1,3–1,6/100 000 obyvatel; v rozvojových zemích se objevuje častěji. Mortalita v akutní fázi dosahuje 5 % a je známo, že pacienti, kteří toto onemocnění přežijí, mají zvýšené riziko žilních trombóz nejen v oblasti mozku, ale i hluboké žilní trombózy v jiných lokalizacích (končetiny, splanchnické žíly nebo plicní embolie). Tyto recidivy se nejčastěji objevují v horizontu měsíců po první příhodě. K jejich prevenci se používá antikoagulační terapie, která je podávána po různě dlouhou dobu v závislosti na trvání rizikových faktorů.

Metodika a průběh studie

Studie RE-SPECT CVT porovnávala účinnost a bezpečnost dabigatranu a warfarinu v prevenci recidivy u pacientů s mozkovou žilní trombózou. Do této randomizované multicentrické studie bylo zařazeno 120 pacientů poté, co byl jejich stav stabilizován po 5–15 dnech léčby parenterálním heparinem. 60 pacientů bylo následně léčeno dabigatranem v dávce 150 mg 2× denně a 60 warfarinem v dávce potřebné k udržení INR v rozmezí 2,0–3,0. Vyloučeni byli nemocní, u nichž se mozková žilní trombóza vyskytla v souvislosti s infekcí v centrálním nervovém systému nebo se závažnějším poraněním.

Primárním cílem studie bylo porovnat počet pacientů s recidivou žilní trombózy (v oblasti centrálního nervového systému, hluboké žilní trombózy na končetinách, ve splanchnických žilách nebo plicní embolie) a počet případů závažného krvácení v průběhu 24týdenního sledování. Sekundárním cílem bylo zhodnocení rekanalizace mozkové trombózy a výskytu méně závažného krvácení.

Výsledky

Recidiva nebyla zjištěna ani v jedné ze skupin, závažné krvácení se objevilo u 1 pacienta ve skupině léčené dabigatranem (do gastrointestinálního systému) a u 2 léčených warfarinem (v obou případech intrakraniální). Jedno méně závažné krvácení bylo popsáno ve skupině s warfarinem.

K rekanalizaci došlo u 33 pacientů ve skupině s dabigatranem (60,0 %; 95% interval spolehlivosti [CI] 45,9–73,0) a u 35 pacientů ve skupině s warfarinem (67,3 %; 95% CI 52,9–79,7).

Závěr

Z výsledků studie RE-SPECT CVT vyplývá, že riziko recidivy trombózy je nízké jak při použití dabigatranu, tak při podání warfarinu. Riziko krvácení bylo v obou skupinách obdobné, což naznačuje, že warfarin i dabigatran jsou účinnými a bezpečnými přípravky v prevenci opakované žilní trombózy u pacientů s mozkovou žilní trombózou.

(pab)

Zdroj: Ferro J. M., Coutinho J. M., Dentali F. et al. Safety and efficacy of dabigatran etexilate vs dose-adjusted warfarin in patients with cerebral venous thrombosis. JAMA Neurol 2019 Sep 3, doi: 10.1001/jamaneurol.2019.2764 [Epub ahead of print].Štítky
Interní lékařství Kardiochirurgie Kardiologie Neurologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se