Antitrombotická léčba předcházející akutní ischemické cévní mozkové příhodě a její vliv na následný zdravotní stav u pacientů s fibrilací síní

11. 6. 2018

Správně vedená antitrombotická léčba funguje u pacientů s fibrilací síní jako prevence cévní mozkové příhody (CMP), bohužel v klinické praxi není předepisována tak často, jak by měla. Práce publikovaná nedávno v prestižním časopisu JAMA se proto zabývala prevalencí ischemické CMP u pacientů s fibrilací síní bez antitrombotické léčby v období před iktem a vlivem antitrombotické terapie na závažnost CMP a výsledky léčby v průběhu hospitalizace.

Metodika studie a sledovaná populace

Jednalo se o observační retrospektivní studii zahrnující 94 474 pacientů s akutní ischemickou CMP a fibrilací síní v anamnéze (průměrný věk 79,9 ± 11,0 roku; 57,0 % tvořily ženy). Šlo o pacienty přijaté k hospitalizaci do jedné z 1 622 nemocnic účastnících se programu Get With the Guidelines – Stroke od října 2012 do března 2015.

Antitrombotická léčba před CMP

Byla hodnocena závažnost CMP podle škály National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS; rozmezí 0−42; vyšší skóre ukazuje na vyšší závažnost CMP; skóre ≥ 16 naznačuje střední nebo závažnou CMP) a mortalita pacientů během hospitalizace.

Ze zahrnutých pacientů bylo 7 176 (7,6 %) před CMP léčeno terapeutickými dávkami warfarinu (INR ≥ 2) a 8 290 (8,8 %) užívalo nová perorální antikoagulancia nezávislá na vitaminu K (NOAC − non-vitamin K antagonist oral anticoagulants). Zbývající pacienti (79 008 pacientů, 83,6 %) účinnou antikoagulační léčbu nedostávali − 12 751 (13,5 %) užívalo v době CMP nedostatečnou dávku warfarinu (INR < 2), 37 674 (39,9 %) bylo léčeno pouze protidestičkovou léčbou a 28 583 (30,3 %) neužívalo žádnou antitrombotickou léčbu. Z 91 155 vysoce rizikových pacientů (hodnota skóre CHA2DS2-VASc před CMP ≥ 2) 76 071 (83,5 %) neužívalo před CMP terapeutickou dávku warfarinu (INR < 2) nebo NOAC.

Neupravená četnost středně závažné až velmi závažné CMP byla nižší u pacientů léčených warfarinem v terapeutickém rozmezí (15,8 %) a NOAC (17,5 %) než u těch, kteří žádnou antitrombotickou léčbu neužívali (27,1 %), užívali jen protidestičkovou léčbu (24,8 %) nebo subterapeutické dávky warfarinu (25,8 %). Neupravená míra mortality v průběhu hospitalizace byla rovněž nižší u pacientů na terapeutické dávce warfarinu (6,4 %) a NOAC (6,3 %) ve srovnání s těmi bez antitrombotické terapie (9,3 %), pouze na protidestičkové terapii (8,1 %) nebo subterapeutickém warfarinu (8,8 %). Po úpravě na potenciální zavádějící faktory (confounders) byla předchozí léčba účinnými dávkami warfarinu, NOAC a protidestičkovými léčivy ve srovnání s absencí antitrombotické léčby spojena s nižším poměrem šancí (OR − odds ratio) středně závažné až závažné CMP (upravené OR 0,56, 0,65 a 0,88). Podobný výsledek byl zjištěn i pro mortalitu za hospitalizace (upravené OR pro terapeutický warfarin 0,75, pro NOAC 0,79 a pro protidestičkové léky 0,83).

Závěr

Mezi pacienty s fibrilací síní, kteří prodělali akutní ischemickou CMP, bylo velmi časté neadekvátní nastavení předchozí antikoagulační léčby (až v 84 % případů), 13,5 % pacientů užívalo v době CMP nedostatečnou dávku warfarinu (INR < 2), 39,9 % bylo léčeno pouze protidestičkovou léčbou a 30,3 % neužívalo žádnou antitrombotickou léčbu. Správně vedená antikoagulační léčba přitom byla spojena s nižším rizikem středně závažné až závažné CMP a následného úmrtí v nemocnici.

(epa)

Zdroj: Xian Y., O’Brien E. C., Liang L. et al. Association of preceding antithrombotic treatment with acute ischemic stroke severity and in-hospital outcomes among patients with atrial fibrillation. JAMA 2017; 317 (10): 1057−1067, doi: 10.1001/jama.2017.1371.Štítky
Interní lékařství Kardiochirurgie Kardiologie Neurologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se