Vyšší účinnost a ekonomická výhodnost fixní kombinace netupitant/palonosetron v porovnání s monoterapií palonosetronem

10. 5. 2017

Chemoterapií navozená nauzea a zvracení (CINV) patří mezi nejčastější a nejobávanější nežádoucí účinky chemoterapie, jež výrazně ovlivňují kvalitu života pacientů. Logickou snahou je takovýmto komplikacím předcházet, což představuje pro zdravotnický systém značnou finanční zátěž. V následujícím článku jsou prezentovány výsledky analýzy, která byla zaměřena nejen na porovnání účinnosti fixní kombinace netupitant/palonosetron v porovnání s palonosetronem v monoterapii, ale i na její finanční efektivitu.

Chemoterapií indukovaná nauzea a zvracení (CINV)

CINV je komplexní proces zahrnující uvolnění nejrůznějších neurotransmiterů, které ovlivňují signalizování v centrálním nervovém systému. Riziko rozvoje CINV souvisí s druhem použité chemoterapie.

Chemoterapii lze rozdělit na vysoce emetogenní (CINV se rozvíjí u > 90 % pacientů), minimálně emetogenní (CINV u < 10 % pacientů) a středně emetogenní (CINV u 30−90 % pacientů). Nauzea a zvracení se nejčastěji objevují 2.−5. den po zahájení cyklu chemoterapie. Pro pacienty představují závažnou komplikaci. Zvracení může vést k dehydrataci a elektrolytové dysbalanci, dále snižuje kvalitu života pacientů a v neposlední řadě významně ovlivňuje compliance k dalším cyklům chemoterapie. Z těchto důvodu je proto nezbytné této komplikaci předcházet.

NEPA vs. monoterapie palonosetronem či kombinace palonosetron a aprepitant

NEPA je fixní kombinace netupitantu (inhibitor receptorů pro neurokinin 1) a palonosetronu (inhibitor receptorů 5-HT3). Byla zkoumána efektivita použití této kombinace v porovnání s palonosetronem samotným. Bylo zjištěno, že u vysoce emetogenní chemoterapie je NEPA výhodnější než palonosetron, dokonce i když je kombinován s aprepitantem. Fixní kombinace byla nejen finančně výhodnější, ale zároveň prokázala vyšší efekt na kvalitu života. Počet dnů, kdy pacienti trpěli nauzeou a zvracením, byl v porovnání s monoterapií palonosetronem nižší.

U středně emetogenní chemoterapie byla prokázána mezi NEPA a palonosetronem v monoterapii srovnatelná efektivita z hlediska kvality života, ale NEPA byla finančně výhodnější.

Shrnutí a závěr

CINV je nejčastějším nežádoucím účinkem chemoterapie, který má zásadní vliv na kvalitu života pacientů. Vzhledem k časté incidenci výrazně zatěžuje zdravotnický systém, a proto je třeba hledat takovou terapii, která bude nejen efektivní, ale zároveň finančně přijatelná. Z porovnání fixní kombinace netupitant/palonosetron s monoterapií palonosetronem vyplývá, že u vysoce emetogenní chemoterapie je fixní kombinace výhodná nejen ze zdravotního, ale rovněž z ekonomického hlediska. U pacientů podstupujících středně emetogenní terapii není rozdíl v účinku léčiv, ale stále přetrvávala ekonomická výhodnost fixní kombinace.

(idav)

Zdroj: Cawston H., Bourhis F., Eriksson J. et al. NEPA, a new fixed combination of netupitant and palonosetron, is a cost-effective intervention for the prevention of chemotherapy-induced nausea and vomiting in the UK. Drugs Context 2017 Mar 24; 6: 212298, doi: 10.7573/dic.212298.Štítky
Hematologie a transfuzní lékařství Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se