Vysoká účinnost a bezpečnost fixní kombinace NEPA u starších pacientů

3. 2. 2017

Retrospektivní analýza bezpečnosti a účinnosti kombinace antiemetik NEPA v populaci pacientů starších 65 let byla publikována v listopadu 2016 v Journal of Geriatric Oncology. NEPA prokázala vysokou účinnost a snášenlivost i u pacientů s komorbiditami.

Úvod

50−66 % nádorových onemocnění se objevuje u osob starších 65 let. Senioři mohou trpět různými dalšími, často kardiovaskulárními onemocněními a vyskytuje se u nich polypragmazie a zvýšené riziko lékových interakcí, což může vést k horší toleranci chemoterapie.

Ačkoli vyšší věk není rizikovým faktorem pro vznik nevolnosti a zvracení způsobeného chemoterapií (CINV), starší pacienti jsou citlivější k možným následkům CINV, jako je dehydratace nebo anorexie a následné zhoršení stavu nutrice. NEPA je perorálně podávaná fixní kombinace antiemetik netupitantu (antagonista receptorů NK1) a palonosteronu (antagonista receptorů 5-HT3).  

Retrospektivní analýza seniorské populace

Z klinických studiích fáze II (1 studie) a fáze III (2 studie) s NEPA byli vybráni pacienti starší 65 let a pacienti starší 70 let. Jednalo se o nemocné, kteří dosud nebyli léčeni chemoterapií a byli indikovaní k podání chemoterapie založené na antracyklinech a cyklofosfamidu (AC), jiných středně emetogenních cytostatikách (non-AC MEC), nebo vysoce emetogenních cytostatikách (HEC). Po podání jedné dávky NEPA pacienti dále užili dexamethason v 1. dni léčby (skupiny AC a non-AC MEC) nebo v 1.−4. dni léčby (skupina HEC). Účinnost byla hodnocena pomocí kompletní odpovědi (CR) v rámci prvního cyklu léčby. Bezpečnost byla hodnocena na základě hlášených nežádoucích účinků a kardiovaskulární toxicita pomocí EKG.

Z celkem 2562 pacientů bylo NEPA léčeno 1169 osob. Z nich bylo 214 pacientů starších 65 let a 80 pacientů starších 70 let. Tito pacienti byli zahrnuti do analýzy a jejich údaje byly srovnávány s celkovou populací ze studijních kohort. Kardiovaskulární komorbidity byly přítomny u 25 % pacientů ve věku ≥ 65 let a u 30 % pacientů ve věku ≥ 70 let oproti 18 % v celkové populaci. Co se týče jiných léčiv, pacienti starší 65 let jich užívali v průměru 6,9, pacienti starší 70 let v průměru 7,4 a celková studijní populace jich potom užívala průměrně 4,8.

Účinnost a bezpečnost

U starších pacientů bylo ve srovnání s celkovou populací pozorováno vyšší procento CR, např. v akutní fázi dosáhlo CR > 90 % a v opožděné fázi > 80 % pacientů starších 65 let. Více starších pacientů také dosáhlo stavu bez významné nauzey. Účinnost byla zachována i v opakovaných cyklech chemoterapie.

Míra hlášených nežádoucích účinků se u skupiny ≥ 65 let, ≥ 70 let a u celkové populace významně nelišila (72,9 vs. 67,5 vs. 70,0 %) a ani nežádoucí účinky související se studijní léčbou (TRAE) nebyly nijak odlišné v míře (8,4 vs. 6,3 vs. 8,2 %) ani charakteru. Nejčastějším nežádoucím účinkem byla bolest hlavy, zácpa a únava. Nebyly zaznamenány žádné případy kardiotoxicity.

Závěr

Kombinace antiemetik NEPA je vysoce účinnou prevencí CINV také u starších pacientů. Přestože mají senioři častěji komorbidity, je u nich NEPA dobře tolerovaná a míra ani charakter nežádoucích účinků se neliší od mladších pacientů.

(jam)

Zdroj: Aapro M., Jordan K., Gralla R. J. et al. Safety and efficacy of NEPA, an oral fixed combination of netupitant and palonosetron, in older patients. J Geriatr Oncol 2016 Nov 23, pii: S1879-4068(16)30114-X, doi: 10.1016/j.jgo.2016.09.002 [Epub ahead of print].Štítky
Hematologie a transfuzní lékařství Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se