Účinná prevence chemoterapií indukované nauzey a zvracení v jediné perorální dávce

23. 11. 2018

K dobré kontrole chemoterapií indukované nauzey a zvracení (CINV) je často nutné podávat kombinaci antiemetik s různými mechanismy účinku. Nedávno bylo publikováno první přímé porovnání fixní kombinace netupitantu/palonosetronu (NEPA) v jediné dávce s 3denním podáváním kombinace aprepitant/granisetron (APR/GRAN) u pacientů s vysoce emetogenní chemoterapií.

Kombinace netupitant/palonosetron

NEPA je fixní kombinací vysoce selektivního antagonisty receptorů NK1, netupitantu, a antagonisty receptoru 5-HT3, palonosetronu. Jak ukázaly předchozí práce, NEPA vede k lepší prevenci CINV než samotný palonosetron u režimů chemoterapie s cisplatinou či antracykliny/cyklofosfamidem.

Metodika a cíle studie

Cílem této randomizované dvojitě zaslepené studie fáze III bylo prokázat noninferioritu jediné perorální dávky NEPA oproti 3dennímu podávání režimu APR/GRAN u nemocných, kteří dosud chemoterapii nedostávali a nyní podstupovali léčbu založenou na cisplatině. Všem pacientům byl také první 4 dny podáván perorálně dexamethason.

Primárním sledovaným parametrem byl podíl pacientů s dosažením úplné odpovědi na léčbu (tj. stavu bez zvracení a bez potřeby záchranné medikace) v průběhu 120 hodin (celková fáze). Sekundární sledované parametry zahrnovaly stav bez emeze, bez potřeby záchranné medikace a bez významné nauzey.

Výsledky

Analyzována byla data 828 pacientů, přičemž základní charakteristiky obou sledovaných léčených skupin byly srovnatelné. Kombinace NEPA prokázala noninferioritu vůči APR/GRAN z hlediska podílu pacientů s dosažením celkové odpovědi (NEPA 73,8 % vs. APR/GRAN 72,4 %). V obou terapeutických skupinách byl zjištěn srovnatelný podíl pacientů bez zvracení (NEPA 75,0 % vs. APR/GRAN 74,0 %) a bez významné nauzey (NEPA 75,7 % vs. APR/GRAN 70,4 %). Ve skupině s NEPA bylo ale významně více pacientů, kteří nepotřebovali záchrannou medikaci (96,6 %), než ve skupině s APR/GRAN (93,5 %).

Kombinace NEPA byla dobře tolerována, bezpečnostní profil byl obdobný jako u režimu APR/GRAN.

Závěr

Tato studie prokázala noninferioritu fixní kombinace netupitantu s palonosetronem v jediné dávce oproti 3dennímu podávání aprepitantu a granisetronu v prevenci CINV provázející vysoce emetogenní chemoterapeutické režimy.

(eza)

Zdroj: Zhang L., Lu S., Feng J. et al. A randomized phase III study evaluating the efficacy of single-dose NEPA, a fixed antiemetic combination of netupitant and palonosetron, versus an aprepitant regimen for prevention of chemotherapy-induced nausea and vomiting (CINV) in patients receiving highly emetogenic chemotherapy (HEC). Ann Oncol 2018 Feb 1; 29 (2): 452–458, doi: 10.1093/annonc/mdx698.Štítky
Hematologie a transfuzní lékařství Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se