Srovnání nákladové efektivity kombinace netupitantu a palonosetronu s obdobnou kombinací antiemetik

26. 9. 2019

Nauzea a zvracení vyvolané vysoce emetogenní chemoterapií (CINV) se objevuje až u 90 % pacientů. Bez adekvátní profylaktické intervence dochází k významnému zhoršení kvality života a současně ke zvýšení finančních nákladů na řešení těchto epizod. Otázku srovnání nákladové efektivity fixní kombinace netupitant/palosetron (NEPA) oproti podávání aprepitantu s granistronem (APR + GRAN), vždy společně s dexamethasonem, řešila z pohledu americké zdravotní péče předkládaná studie.

Podkladová klinická studie

Cílem analýzy bylo srovnání nákladové efektivity dvou antiemetických režimů, přičemž každý z nich obsahoval v kombinaci antagonistu receptoru pro neurokinin 1 a setron. Vycházelo se z dat získaných ve dvojitě zaslepené head-to-head klinické studii fáze III. Dosud neléčení pacienti se solidním nádorem, kteří byli indikovaní k první aplikaci chemoterapie na bázi cisplatiny, byli randomizováni k podání buď jedné perorální dávky NEPA (n = 412), nebo režimu perorálního aprepitantu (APR) po dobu 3 dnů a následně jedné dávky intravenózního granisetronu GRAN (n = 416). Obě skupiny současně dostávaly také perorálně dexamethason. Ve dnech 1–5 byly zaznamenávány emetické příhody včetně použití záchranné medikace. Farmakoekonomické parametry (zdravotnické náklady, užitečnost apod.) byly k jednotlivým pacientům přiřazeny na základě publikovaných výsledků.

Výsledky

Podání fixní kombinace NEPA vedlo ve srovnání s režimem založeným na APR + GRA ke zvýšení počtu dnů života vztažených k jeho kvalitě (QALD – quality-adjusted life days: 4,04 vs. 3,95; 95% interval spolehlivosti [CI] −0,06 až 0,25) a především ke statisticky významnému snížení celkových nákladů na pacienta. Úspora o 309 USD (943 vs. 1252 USD; 95% CI 4–626 USD) se přisuzuje především nižším zdravotnickým výdajům souvisejícím s léčbou těžkých epizod CINV, jejichž incidence je po léčbě NEPA nižší, a částečně také nižším nákladům na léčiva.

Závěr

Provedená analýza ukazuje, že z pohledu amerického modelu je kombinace netupitantu a palonosetronu nákladově efektivnější než režim založený na aprepitantu. Tento výsledek podporuje použití NEPA v rámci profylaxe CINV nejen z medicínského, ale i ekonomického hlediska.

(zemt)

Zdroj: Botteman M., Nickel K., Corman S. et al. Cost-effectiveness of a fixed combination of netupitant and palonosetron (NEPA) relative to aprepitant plus granisetron (APR + GRAN) for prophylaxis of chemotherapy-induced nausea and vomiting (CINV): a trial-based analysis. Support Care Cancer 2019 Jun 3, doi: 10.1007/s00520-019-04824-y.Štítky
Hematologie a transfuzní lékařství Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se