Souvisí adherence lékařů k doporučením pro antiemetickou terapii s kvalitou života pacientů?

5. 2. 2018

Autoři prezentované studie si dali za cíl vyhodnotit vliv adherence ke guidelines pro antiemetickou léčbu na incidenci chemoterapií indukované nauzey a zvracení (CINV) a na kvalitu života pacientů.

Metodika studie

Studie zahrnovala 100 chemoterapeuticky naivních pacientů. Byly vyhodnoceny zvyklosti lékařů s předepisováním antiemetické léčby a jejich konzistence s guidelines MASCC/ESMO 2014.

Pacienti si v průběhu 5 dní vedli denní písemné záznamy o výskytu zvracení a k popsání nauzey používali dotazník o 7 položkách postavený na principu Likertovy škály. K vyhodnocení kvality života byla použita modifikovaná verze dotazníku FLIE (Functional Living Index-Emesis), který nemocní vyplnili před začátkem chemoterapie a 5 dní po ukončení prvního cyklu. Dotazník obsahuje 18 otázek: 9 se týká hodnocení nauzey, dalších 9 hodnotí zvracení. Zahrnut je i vliv nauzey a zvracení na denní život pacienta. Odpovědi se pohybují na škále 1–7. Nižší skóre přestavuje zhoršení symptomů a horší kvalitu života. Dále pacienti pracovali s dotazníkem, který byl vytvořen pro posouzení výskytu a závažnosti nežádoucích účinků (NÚ). Mírou vyhodnocení výsledků byla incidence NÚ při CINV a kvalita života.

Výsledky

Primární cíl odhalil rozdíly v kompletní kontrole (žádné epizody zvracení, žádná rescue terapie ani nauzea), ve skóre FLIE pro nauzeu i zvracení a ve výskytu NÚ.

Konzistence s guidelines byla pozorována spíše v rámci prevence akutního než opožděného zvracení se signifikantními rozdíly v kompletní kontrole mezi skupinou s adherencí (GAG) a neadherencí (GNG) ke guidelines.

V prevenci opožděného zvracení byly zaznamenány signifikantní rozdíly ve skóre FLIE mezi GAG a GNG. Ve skupině GNG se v těchto případech častěji objevovaly průjem, bolesti hlavy, potíže s polykáním a tmavá stolice.

Závěr

Mezinárodní guidelines jsou významnými nástroji, které lékařům umožňují začlenit nejnovější klinické informace dle medicíny založené na důkazech (EBM) do denní praxe a pomáhají tak zlepšit kvalitu života pacientů. Autoři konstatují, že konzistence s platnými guidelines vedla k signifikantní redukci incidence akutního i opožděného CINV a jiných NÚ, stejně jako ke zlepšení kvality života pacientů.

(mir)

Zdroj: Abunahlah N., Sancar M., Dane F., Özyavuz M. K. Impact of adherence to antiemetic guidelines on the incidence of chemotherapy-induced nausea and vomiting and quality of life. Int J Clin Pharm 2016; 38 (6): 1464–1476.Štítky
Hematologie a transfuzní lékařství Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se