Role fixní kombinace netupitantu s palonosetronem při zvládání nauzey a zvracení indukovaných chemoterapií

14. 7. 2016

Cílem práce publikované v květnu 2016 bylo shrnout a zhodnotit výsledky dostupných klinických studií, které se věnují efektivitě orálně podávaných přípravků obsahujících fixní kombinaci netupitantu s palonosetronem (NEPA) v prevenci časné a pozdní nauzey a zvracení u pacientů, kteří podstupují léčbu středně a vysoce emetogenní chemoterapií.

Inzerce

Netupitant je antagonistou receptorů pro neurokinin 1. Palonosetron je antagonista serotoninového receptoru 5-HT3. Obě látky jsou užívány v antiemetických indikacích. Fixní kombinovaný preparát (NEPA) obsahuje v jedné dávce 300 mg netupitantu a 0,5 mg palonosetronu. Přípravek je indikován u dospělých pacientů k prevenci akutní a pozdní nauzey a zvracení spojených s vysoce emetogenní protinádorovou chemoterapií založenou na cisplatině nebo se středně emetogenní protinádorovou chemoterapií.

Výsledky analýzy dostupných studií

Přehledová práce vychází z výsledků tří dostupných klinických studií, z nichž u dvou se jednalo o III. fázi klinického hodnocení a u jedné o II. fázi. Studie dokládají výhody NEPA oproti klasickému režimu profylaxe nauzey a zvracení vyvolaných chemoterapií. V porovnání se samostatným použitím palonosetronu (v jednorázové dávce 0,5 mg) vykazovalo podání jedné dávky NEPA lepší míru celkové odpovědi u chemoterapií indukované nauzey a zvracení, a to jak u vysoce emetogenních, tak i u středně emetogenních chemoterapeutických režimů založených na podávání antracyklinů nebo cyklofosfamidu. Podávání NEPA prokázalo vysokou efektivitu rovněž v prevenci nauzey a zvracení při opakovaném podání s dalšími cykly vysoce a středně emetogenní terapie.

Také bezpečnostní profil NEPA je výhodný, nejčastějšími nežádoucími účinky byly obstipace a bolest hlavy. Pozorované nežádoucí účinky byly většinou mírné až středně závažné. Ve studiích nebyly popisovány kardiotoxické účinky, jako jsou arytmie nebo prodloužení QT intervalu, spojované s některými staršími zástupci antagonistů 5-HT3 receptorů.

Zvýšení efektu díky trojkombinaci NEPA s dexamethasonem

Z výsledků přehledové práce rovněž vyplývá, že pro pacienty podstupující vysoce emetogenní chemoterapii může být přínosná antiemetická léčba sestávající z kombinace tří účinných látek – netupitantu s palonosetronem (NEPA) v orálně podávaném kombinovaném přípravku a dexamethasonu. Přidání dexamethasonu k fixní kombinaci NEPA vykazuje aditivní efekt.

(zzka)

Zdroj: Janicki P. K. Management of acute and delayed chemotherapy-induced nausea and vomiting: role of netupitant-palonosetron combination. Ther Clin Risk Manag 2016 May 2; 12: 693−639; doi: 10.2147/TCRM.S81126.Štítky
Hematologie a transfuzní lékařství Onkologie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se