Přidání antagonistů receptoru NK1 ke středně emetogenním onkologickým režimům − výsledky systematické analýzy

28. 3. 2018

Systematická analýza provedená německými výzkumníky byla zaměřena na posouzení efektivity přidání antagonistů neurokininového receptoru NK1 (NK1RA) jako prevence chemoterapií indukované nauzey a zvracení (CINV) u středně emetogenních onkologických režimů, jež neobsahují antracykliny či cyklofosfamid.

Metodika analýzy

V rámci systematické analýzy byly využity publikace dohledatelné v databázích Medline a Central a abstrakta příspěvků z velkých onkologických konferencí. Vyhledány byly randomizované studie hodnotící NK1RA v kombinaci s antagonisty receptoru 5-HT3 a kortikoidy jako prevenci CINV. Cíle, jež posuzovaly efektivitu, zahrnovaly kompletní odpověď (CR) a míru absence nauzey a zvracení.

Primárně bylo nalezeno 16 studií, zahrnujících údaje 3848 pacientů. Výsledky byly hodnoceny jednotlivě pro čistě středně emetogenní režimy (bez režimů obsahujících karboplatinu či oxaliplatinu), režimy založené na karboplatině a režimy založené na oxaliplatině.

Výsledky

V rámci čistě středně emetogenních režimů byly hodnoceny 2 studie, jež zahrnovaly 715 pacientů. Poměr šancí (OR − odds ratio) pro hodnocení kompletní odpovědi představoval při přidání NK1RA 1,46 (95% interval spolehlivosti [CI] 1,06−2,02; p = 0,02), absolutní rozdíl rizik (RD) činil 8 %.

U režimů založených na karboplatině bylo hodnoceno 1790 pacientů z 9 studií. OR činil pro kompletní odpověď 1,96 (95% CI 1,57−2,45; p < 0,00001) ve prospěch NK1RA, absolutní rozdíl rizik pak představoval 15 %.

U režimů s oxaliplatinou bylo hodnoceno 1190 pacientů ze 3 studií, OR pro kompletní odpověď s přidáním NK1RA představoval 1,34 % (95% CI 0,88−2,04; p = 0,17), rozdíl rizik pak 4 %.

Závěr

Závěrem této analýzy je průkaz jasného klinicky významného přínosu přidání antagonistů receptoru NK1 k režimům s karboplatinou. Z důvodu nízkého počtu studií však nelze posoudit celkový přínos NK1RA pro kategorii středně emetogenní chemoterapie.

(eza)

Zdroj: Jordan K., Blatterann L., Hinke A. et al. Is the addition of a neurokinin-1 receptor antagonist beneficial in moderately emetogenic chemotherapy? A systematic review and meta-analysis. Support Care Cancer 2018 Jan; 26 (1): 21−32, doi: 10.1007/s00520-017-3857-7.Štítky
Hematologie a transfuzní lékařství Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se