Porovnání 3 různých dávek netupitantu do kombinace s palonosetronem v prevenci chemoterapií indukované nevolnosti a zvracení

11. 12. 2016

Účinnost a bezpečnost 3 různých dávek netupitantu ve fixní kombinaci s palonosetronem byla porovnávaná se samotným palonosetronem ve studii uveřejněné v časopisu Annals of Oncology. Kombinovaná léčba s 300 mg netupitantu přinesla nejlepší klinické výsledky.

Účinnost a bezpečnost 3 různých dávek netupitantu ve fixní kombinaci s palonosetronem byla porovnávaná se samotným palonosetronem ve studii uveřejněné v časopisu Annals of Oncology. Kombinovaná léčba s 300 mg netupitantu přinesla nejlepší klinické výsledky.

Úvod

NEPA je nový perorální preparát kombinující výhody vysoce selektivního antagonisty receptoru NK1 netupitantu (NETU) a antagonisty receptoru 5-HT3 palonosetronu (PALO). Účelem jeho použití je co nejlepší prevence i zvládnutí chemoterapií indukované nauzey a zvracení (CINV). Autoři prezentované studie si vytyčili za svůj cíl zhodnotit účinnost a bezpečnost 3 různých dávek NETU ve fixní kombinaci s 0,5 mg PALO oproti kontrolní léčbě 0,5 mg PALO a stanovit optimální dávku NETU do kombinace s PALO.

Metodika studie

Multicentrická randomizovaná dvojitě zaslepená paralelně uspořádaná studie II. fáze zahrnula 694 pacientů s maligním solidním nádorem, kteří doposud nebyli léčení cytostatiky. První den cyklu vysoce emetogenní chemoterapie založené na cisplatině bylo 3 skupinám jednorázově aplikováno 0,5 mg PALO + NETU v dávce 100 mg (NEPA100, n = 135), 200 mg (NEPA200, n = 142) nebo 300 mg (NEPA300, n = 143). Skupině 4 (kontrolní skupina) byl podán samotný PALO v dávce 0,5 mg (n = 136). Skupinu 5 (explorativní rameno) tvořili nemocní se 3denním režimem obsahujícím standardní kombinaci aprepitantu/ondansetronu (APR/OND, n = 138). Všem pacientům byl současně podáván perorální dexamethason (DEX) po dobu 4 dnů. Primárním cílem byla úplná odpověď (complete response [CR] = žádné zvracení, žádná záchranná medikace) v období 0−120 hodin od začátku podávání chemoterapie (celková fáze). Bezpečnost byla stanovena zejména na základě četnosti a intenzity nežádoucích příhod, v rámci hodnocení kardiální bezpečnosti byly posuzovány změny na EKG.

Výsledky

Procento pacientů s CR v celkové fázi bylo ve skupinách NEPA signifikantně vyšší oproti samotnému PALO (87,4 % v NEPA100, 87,6 % v NEPA200 a 89,6 % v NEPA300 vs. 76,5 % v PALO; p < 0,05), stejně jako procento pacientů s CR během pozdní fáze (25−120 hod.). Procento pacientů s CR během akutní fáze (0−24 hod.) bylo signifikantně vyšší oproti PALO pouze ve skupině NEPA300. Kombinace NEPA300 byla rovněž signifikantně účinnější než PALO a numericky vyšla lépe než APR/OND v časné, pozdní i celkové fázi ve všech sekundárních cílech, mezi které patřila absence zvracení i významné nauzey a úplná ochrana před CINV (tj. CR + žádná významná nauzea).

Frekvence a intenzita nežádoucích příhod byla srovnatelná napříč všemi skupinami a u NEPA nebyla závislá na dávce. Nejčastěji se vyskytla škytavka a bolest hlavy. Rovněž procento pacientů se změnami na EKG bylo ve všech sledovaných skupinách obdobné.

Závěr

Výsledky ukázaly, že podávání všech studovaných dávek NETU ve fixní kombinaci s 0,5 mg PALO pacientům léčeným vysoce emetogenní chemoterapií bylo v účinnosti superiorní oproti kontrolní léčbě 0,5 mg PALO. Kombinace 300 mg NETU a 0,5 mg PALO však přinesla nejlepší klinické výsledky. Fixní kombinace NETU a PALO byla dobře tolerována s podobným bezpečnostním profilem, jaký byl pozorován u PALO a APR/OND.

(raj)

Zdroj: Hesketh P. J., Rossi G., Rizzi G. et al. Efficacy and safety of NEPA, an oral combination of netupitant and palonosetron, for prevention of chemotherapy-induced nausea and vomiting following highly emetogenic chemotherapy: a randomized dose-ranging pivotal study. Ann Oncol 2014; 25 (7): 1340–1346, doi: 10.1093/annonc/mdu110.Štítky
Hematologie a transfuzní lékařství Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se