Palonosetron a jeho vliv na pozdní zvracení u pacientek léčených paklitaxelem a karboplatinou pro nádor v gynekologické oblasti

7. 9. 2015

Zajímavá studie byla nedávno publikována v časopise Molecular and Clinical Oncology. Věnuje se vlivu palonosetronu na pozdní zvracení a nevolnost vyvolané chemoterapií (chemotherapy-induced nausea and vomiting – CINV) u pacientek léčených středně emetogenní chemoterapií pro nádor v gynekologické oblasti (kombinací paklitaxel/karboplatina).

Japonští autoři do studie zahrnuli 42 pacientek, kterým byla diagnostikována gynekologická malignita a byly léčeny výše uvedenou chemoterapií. Ve dni 1 bylo pacientkám bezprostředně před chemoterapií podáno intravenózně 0,75 mg palonosetronu a 19,8 mg dexametazonu a ve dnech 2 a 3 pak znovu dexametazon v dávce 6,6 mg. Účinnost a bezpečnost kombinace palonosetron/dexametazon byla hodnocena pomocí dotazníku vyplňovaného pacientkami Multinational Association of Supportive Care in Cancer Antiemesis Tool, a to v průběhu osmi dní po podání prvního cyklu chemoterapie. Závažnost pocitu nevolnosti byla hodnocena pomocí vizuální analogové škály.

Během akutní fáze (0–24 h po podání chemoterapie) byla odpověď na léčbu 95,2 %, v pozdní fázi (24–96 h po podání chemoterapie) 90,5 %. Celkem (0–96 h po podání chemoterapie) odpovědělo na antiemetickou profylaxi 85,7 %. Kompletní kontroly bylo dosaženo v akutní fázi u 90,5 % pacientek, v pozdní fázi u 85,7 % a celkově u 78,6 % pacientek. U jedné pacientky (2,4 %) se jako nežádoucí účinek léčby objevila zácpa, u jedné pacientky (2,4 %) průjem, oba nežádoucí účinky byly závažnosti ≥ 2.

Terapie kombinací palonosetron/dexametazon v profylaxi CINV u onkogynekologických pacientek léčených kombinací paklitaxel/karboplatina je efektivní, nežádoucí účinky této profylaktické léčby se vyskytují málo a jsou jen mírné. Preventivní podání palonosetronu/dexametazonu tedy pomáhá zachovávat adekvátní kvalitu života onkologických pacientů. Při hodnocení výsledků studie je ale nutné vzít v úvahu, že v České republice se k léčbě používají nižší dávky palonosetronu (více informací je možné najít v souhrnu údajů o přípravku na webových stránkách SÚKL). 

(epa)

Zdroj: Takatori E., Shoji T., Miura Y., et al. A phase II clinical trial of palonosetron for the management of delayed vomiting in gynecological cancer patients receiving paclitaxel/carboplatin therapy. Mol Clin Oncol. 2015 Mar; 3 (2): 281–286. Epub 2015 Jan 9.Štítky
Hematologie a transfuzní lékařství Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se