Nový nástroj k rozpoznání pacientů ve vysokém riziku nauzey a zvracení spojených s chemoterapií

8. 1. 2018

I přes dostupnost efektivních antiemetik a existenci podrobných doporučených postupů nedosáhne až 40 % onkologických pacientů podstupujících chemoterapii kompletní kontroly nauzey a zvracení spojených s chemoterapií (CINV). Mezinárodní tým autorů se proto pokusil vytvořit nástroj k odhadu rizika CINV ≥ 2. stupně, tzn. výskytu ≥ 2 epizod zvracení nebo poklesu orálního příjmu kvůli nevolnosti, a to ode dne podání chemoterapie až do 5. dne po aplikaci. Tento nástroj by měl onkologům sloužit k optimálnímu výběru profylaktické antiemetické léčby.

Výběr pacientů

Při vývoji skórovacího systému autoři vycházeli z poolovaných dat 1198 pacientů, kteří se účastnili jedné z 5 neintervenčních prospektivních studií týkajících se CINV. V použitých algoritmech byl zohledněn cyklus chemoterapie, který konkrétní pacient podstupoval, aby zjištěné rizikové faktory nebyly počtem cyklů ovlivněny. Výsledné riziko CINV bylo poté převedeno na bodovou stupnici (0−32 bodů).

Výsledky

Během 4197 cyklů chemoterapie bylo CINV stupně  ≥ 2 zaznamenáno u 42,2 % pacientů, u kterých bylo nalezeno 8 rizikových faktorů pro rozvoj CINV: věk pacienta < 60 let, aplikace prvních 2 cyklů chemoterapie, anticipační nauzea a zvracení, ranní nevolnosti v anamnéze, délka spánku během noci před podáním chemoterapie, CINV v předchozím cyklu chemoterapie, užitá medikace proti zvracení bez předpisu lékaře, režimy založené na platinových derivátech nebo na antracyklinech. Riziko CINV je nutné hodnotit před každým cyklem chemoterapie, přičemž pacienti s rizikovým skóre ≥ 16 bodů jsou považováni za vysoce rizikové pro rozvoj CINV stupně  ≥ 2.

Tab. Rizikový skórovací systém pro CINV ≥ 2. stupně u onkologických pacientů léčených chemoterapií

Prediktivní faktor Před cyklem chemoterapie
Počáteční skóre +10
Vliv jednotlivých faktorů
Pacient ve věku < 60 let +1
Pacient očekává, že bude trpět CINV +1
Pacient spal < 7 hodin během noci před chemoterapií +1
Pacient má v anamnéze ranní nevolnosti +1
Pacient bude dostávat chemoterapii s obsahem platiny nebo antracyklinu +2
Pacient při minulém cyklu doma musel užít nepředepsaná antiemetika +3
Pacient v minulém cyklu trpěl CINV +5
Pacient bude podstupovat 2. cyklus chemoterapie −5
Pacient bude podstupovat ≥ 3. cyklus chemoterapie −6
Výsledné rizikové skóre      

Pozn.: Hodnocení rizikového skóre je možné provést s využitím grafu uvedeného níže.

Graf: Vztah mezi rizikovým skóre pacienta a pravděpodobností rozvoje CINV stupně ≥ 2

Skórovací systém je dostupný rovněž on-line na webové adrese www.cinvrisk.org (v angličtině).

Závěr

Klinická aplikace tohoto skórovacího systému může být důležitým zdrojem informací o riziku CINV u konkrétního pacienta, což může pomoci zlepšit péči o pacienta optimalizací aktivního užívání antiemetik.

(epa)

Zdroje:
1. Dranitsaris G., Molassiotis A., Clemons M. et al. The development of a prediction tool to identify cancer patients at high risk for chemotherapy-induced nausea and vomiting. Ann Oncol 2017 Jun 1; 28 (6): 1260−1267, doi: 10.1093/annonc/mdx100.
2. CINV Risk Assesement. Dostupné na: www.cinvrisk.orgŠtítky
Hematologie a transfuzní lékařství Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se